طرح توجیهی

استاندارد کفپوش PVC | ویژگی‌ها و استاندارد های انواع کفپوش PVC

اطلاع از استاندارد کفپوش PVC جهت دستیابی به کیفیت مناسب محصول و جلب اعتماد مصرف کنندگان و رعایت کلیه نکات مربوط به کنترل کیفیت محصول، ضروری است. برای آشنایی با آزمون ها و استانداردهای تولید کفپوشPVC در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

برای دریافت مشاوره کسب و کار در ایران و دیگر کشورها می‌توانید با کارشناسان مرکز کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.

چند نوع استاندارد وجود دارد؟

به طور کلی در مورد هر محصول، استانداردهای مختلف ملی و بین‌المللی وجود دارد. استانداردهای ملی توسط مؤسسه استانداردها و تحقیقات صنعتی ایران تهیه می‌گردد و کلیه تولیدکنندگان محصول ملزم به رعایت این استانداردها هستند.

با توجه به اینکه مؤسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد (ISO) تشکیل شده است و از آخرین پیشرفت‌های علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده می‌نماید و به علاوه شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور را مورد توجه قرار می‌دهد؛ استانداردهای ذکر شده در این مورد مطابق با استانداردهای جهانی بوده و کاملا قابل قبول و لازم الاجراء است.

استاندارد های مربوط به کفپوش های لاستیکی و پلاستیکی ( PVC )

در زیر شماره و موضوع استانداردهای مصوب برای تولید انواع کفپوش لاستیکی و پلاستیکی درج شده است. ویژگی‌های انواع کفپوش در استاندارد ملی ایران به شرح ذیل مصوب و ابلاغ شده است.

استاندارد  شماره 2170   تحت عنوان کفپوش‌های لاستیکی

استاندارد  شماره  10901  تحت عنوان كفپوش‌های قابل انعطاف

استاندارد  شماره  16846 تحت عنوان کفپوش‌های داخل سالن محیط‌های ورزشی

استاندارد  شماره 22711  تحت عنوان كفپوش‌های قابل انعطاف بر پایه پلیمرهای گرما نرم

کدام ویژگی ها در آزمون استاندارد کفپوش ها انجام می‌شود؟

ويژگی‌ها و روش‌های آزمون انواع كف پوش‌های لاستيكی و پلاستیکی از نقطه نظر مشخصات فيزيكی، مكانيكی و شيميایی بيان شده است. دامنه كاربرد اين استاندارد در مورد كف پوش‌های مذکور قابل مصرف در داخل منازل و ساختمان‌ها كه از مواد پلاستیک و پلی‌اولفین‌ها و همچنین كائوچوی طبيعی و يا لاستيک‌های مصنوعی كه با مواد افزودنی مناسب مخلوط و ولگانيزه شده تشكيل يافته است.

این ویژگی‌ها شامل آزمون‌های کنترل کیفیت، مواد تشكيل دهنده کفپوش‌ها، شرایط مخلوط شدن مواد اولیه، خواص ضد چسبندگی، مواد پركننده، رنگينه‏‌ها و ساير مواد افزودنی مناسب تشكيل دهنده لایه‌های زيرين، میانی و بالایی کفپوش‌ها و وضعيت ظاهری و مهارت در ساخت آن‌ها می‌باشد که بايد به طور رضايت‌بخشی فراوری شده باشد و عاری از پوسته، لكه‏‌های ناخواسته، ترک خوردگی، حفره و كثافات بوده و بوی تند و نامطبوع از خود منتشر نكند. برای اطلاع از تجهیزات مورد نیاز خط تولید کفپوش PVC کلیک کنید.

طراحی و انعطاف مطابق با استاندارد کفپوش ها

مطابق استاندارد سطح رویی کفپوش‌ها را می‌توان صاف و يا دارای برجستگی‌های طراحی شده، هرمی، راه راه ‏و يا شياردار باشد. مشروط بر اينكه ارتفاع اين برجستگی‌ها از 50 درصد ضخامت كلی كف پوش تجاوز نكند. اگر استحكام كششی كف پوش بيش از 100 كيلو گرم بر سانتی‌متر مربع باشد، ارتفاع اين برجستگی‌ها می‌تواند تا 60 درصد ضخامت كلی کفپوش‌ها برسد. برای آشنایی با انواع کفپوش ها کلیک کنید.

در سطح زيرين كف پوش‌‏های لاستيكی می‌تواند يک لايه پارچه‌‏ای چسبانده شده باشد. رنگ کفپوش‌ها بايد در سرتاسر سطح و ضخامت آن به طور يكنواختی پخش شده و به صورت ساده مرمری و يا خال خال باشد و از مرمری و خال خال بودن بايد همواره رنگ زمينه در تمام ضخامت كف پوش وجود داشته و تنها ناحيه سطح را در بر نگيرد.

اندازه اضلاع طبقاستاندارد کفپوش PVC

به لحاظ اندازه اضلاع كف‌پوش‌های مربع شكل هنگامی كه طبق بند 3-4 استاندارد شماره 1470 ايران اندازه ‏گيری شده باشد؛ تلرانس ابعاد آن‌ها بايد ±0/1 درصد باشد. عرض ورقه‌‏ها و رول‌های كفپوش در طول‌های ممتد آن‌ها بايد 100، 150 و 200 سانتی‌متر بوده و هنگامي كه كف پوش به صورت رول تهيه می‌شود طول آن از 10 متر نبايد كمتر باشد.

چنان چه به صورت ورقه عرضه شود طول آن با توافق خريدار تعيين می‌گردد. ضخامت کفپوش‌ها وقتی كه به روش بند 2-3 استاندارد شماره 1470 ايران اندازه‏‌گيری شود؛ باید 3 ميلی‌متر، 4/5 ميلی‌متر و 6 ميلی‌متر و  تلرانس  ضخامت ±0/1 ميلی‌متر باشد.

گونيا بودن اضلاع در مورد كف‌پوش‌ها مربع شكل طبق بند 3 استاندارد شماره 1470 مورد آزمون قرار می‌گيرد. ميزان انحراف از گونيا بدون يک ضلع آن نبايد بيش از 0/3 ميلی‌متر باشد.

میزان مقاومت طبق استاندارد کفپوش PVC

مقاومت كششی کفپوش‌ها، چنانچه طبق بند 4 تا 6 استاندارد 769 ايران مورد آزمون قرار گيرد، بايد حداقل 50 كيلوگرم بر سانتی‌متر مربع باشد و حداكثر ازدياد طول در نقطه پارگی ازدياد طول کفپوش‌ها چنانچه طبق بند 4 تا 6 استاندارد 764 ايران مورد آزمون قرار گيرد؛ بايد حداقل 250 درصد طول اوليه نمونه باشد.

تحمل دما طبق استاندارد کفپوش PVC

چنان چه كفپوش به مدت 168 ساعت در دمای 70±1 درجه سانتی‌گراد در يک اتو و باد زدن دار قرار گيرد، قشر لاستيكی كفپوش نبايد سخت و يا چسبناک شود و يا تغيير رنگ دهد.

مقاومت کششی

مقاومت كششی نمونه پس از كهنه‌گی نبايد بيش از 20 درصد مقاومت كششی قبل از كهنه‌گی اختلاف داشته باشد. ازدياد طول در نقطه پارگی را پس از كهنه‎گی نبايد از 25 درصد مقدار قبل از كهنه‌گی آن كمتر شود.

میزان فرورفتگی

ميزان فرورفتگی بوسيله ميله سر گرد در 25 درجه سانتي‌گراد پس از آزمون نمونه مطابق بند 9 استاندارد شماره 1470 ايران ميزان فرورفتگی پس از يك دقيقه نبايد از 0/70 ميلی‌متر تجاوز كند و مقدار هر بار قرائت نبايد 0/05 ميلی‌متر از مقدار متوسط انحراف داشته باشد.

سختی طبق استاندارد کفپوش PVC

سختی كف پوش وقتی كه مطابق بند 5-1 اندازه‌‏گيری شود، بسته به توافق بين خريدار و فروشنده صورت می‌گیرد و در همه حال اين سختی نبايد از 64 كمتر و از 96 بيشتر باشد. برای بررسی مقاومت به فشردگی چنانچه دو سری نمونه آزمون از كف پوش را انتخاب نموده و يک سری از آن‌ها را طبق بند 3-9 تحت آزمون كهنه‌گی قرار داده و سپس روی هر دو سری نمونه طبق روش بند 5-2 آزمون مقاومت فشردگی انجام گيرد.

ميزان فشردگی در مورد هر يک از دو سری نمونه‌‏ها نبايد بيشتر از 10 درصد باشد. بررسی مقاومت سایشی پس از آزمون نمونه مطابق بند 5-3، افت حجمی نمونه نبايد از 600 ميلی‌متر مكعب بيشتر باشد.

قابلیت انعطاف

قابليت انعطاف پس از آزمون كف پوش مطابق بند 11 استاندارد 1470 نبايد شكنندگی، ترک خوردگی و يا هر گونه آثار شكستگی در آن مشاهده شود. چسبندگی لايه پارچ‌ه‏ای پس از آزمون نمونه كف پوش مطابق بند 3 استاندارد شماره 1470 ايران بار وارده جهت جدا نمودن لايه پارچ‌ه‏ای از كفپوش نبايد كمتر از 0/7 كيلوگرم برای هر سانتی‌متر عرض نمونه باشد.

ثبات رنگ طبق استاندارد کفپوش PVC

ثبات رنگ نسبت به نور چنانچه كفپوش طبق بند 6 استاندارد 1470 ايران آزمون گردد. ميزان ثبات رنگ آن در مقابل نور موقعی رضايت بخش تلقی می‌گردد كه حداكثر اختلاف رنگ كفپوش پس از گذشت مدت زمان آزمون به الگوي شماره 5 پشم رنگ شده استاندارد كه از پارچه اين رنگ بافته شده تشكيل يافته است نرسد.

میزان ناخالصی ها

میزان مواد ناراحت كننده پس از آزمون نمونه كف پوش نبايد از 0/5 درصد وزن كف پوش تجاوز كند. در ضمن نبايد محتوای موادی باشد كه باعث خارش، التهاب و آسيب رساندن به پوست بدن گردد.

مواد فرار هنگامي كه كف پوش طبق بند 7 استاندارد شماره 1470 ايران آزمون گردد؛ ميزان افت وزنی آن نبايد از يك درصد بيشتر باشد.

میزان جذب در مقابل مواد مختلف

جذب آب پس از آزمون كف پوش به مدت 168 ساعت مطابق بند 19 استاندارد 1470 ايران ميزان جذب آب بايد كمتر از 2 درصد وزن اوليه باشد. مقاومت به حلال‌ها پس از آزمون كف پوش مطابق بند 5-5 نبايد اثر چسبندگي و يا تورم در آن مشاهده گردد . مقاومت نسبت به مواد مختلف پس از غوطه ور ساختن نمونه كف پوش در اتانل، پيه، روغن نباتی، روغن معدنی محلول 2 درصد هيدراكسيد سيديوم، محلول 5 درصد كربنات سديم و آزمون آن مطابق بند 12 استاندارد 1470 ايران عرض خراش روی سطح نمونه نبايد از 3 ميلی‌متر تجاوز كند.

رنگ نمونه آزمون پس از غوطه ور شدن نبايد تغييرات قابل ملاحظه‌ای نسبت به نمونه غوطه ور شده از خود نشان دهد. مقاومت به لكه شدن هنگامی كه كف پوش طبق پيوست شماه 11 استاندارد  1332 ايران آزمون گردد؛ نبايد هيچ كدام از نمونه‏‌ها تغيير رنگ داده و يا لكه لكه شود.

شستشوی طبق استاندارد کفپوش PVC

اثر سايدي و قليائی كف پوش پس از شستشو و آزمون كف پوش مطابق بند 5-6 آب حاصل از شستشو نبايد نسبت به متيل اوارنژ اسيدی و نسبت به فنل فتالئين قليائی باشد.

مقاومت به آتش سیگار

مقاومت به آتش سيگار پس از آزمون كف پوش مطابق بند 5-7 كف پوش نبايد اثر قابل ملاحظه‌‏ای از سوختگی، تغيير رنگ، ترک خوردگی يا پوسيدگی از خود نشان دهد. پس از آزمون كف پوش مطابق بند 5-8 براقيت آن حداقل بايد برابر 25 باشد.

میزان ضخامت طبقاستاندارد کفپوش PVC

ضخامت کفپوش‌ها بین ۱ تا ۳ میلی‌متر بوده ولی بیشتر محصولات ضخامتی حدود ۱/ ۵ میلی‌متر دارند. سختی لایه‌های مختلف کفپوش بسته به نوع مصرف بین” ۰تا short A۱۰۰” تغییر کند. محصول این واحد تولیدی نوع سه لایه می‌باشد که در آن یک لایه زیرین با پرکننده زیاد وجود دارد که ضخیم‌ترین لایه نیز می‌باشد و حدود ۰/۸ میلی‌متر ضخامت دارد. لایه میانی که پرکننده کمتری دارد ضخامتی حدود ۰/ ۶ میلی‌متر دارد و روی آن نقش مورد نظر چاپ می‌شود. لایه میانی از پاک شدن طرح جلوگیری می‌کند. این محصول از نظر سایشی به مراتب بهتر از انواع یک لایه هست که مقدار پرکننده بسیار زیادی دارد. جهت اطلاع از روند تولید و نوشتن طرح توجیهی کفپوش PVC کلیک کنید.

استاندارد-کف-پوش-PVC

خدمات قابل ارایه  کاردوک به  طرح‌ها و واحدهای

  • تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی طرح با استفاده از نرم افزار کامفار توسط متخصصین کارآمد مهندسی
  • ارائه خدمات در انتخاب ماشین آلات، تاسیسات عمومی و طراحی سایت پلان
  • کمک به تامین نیروی انسانی نصب، راه اندازی ماشین آلات و تاسیسات عمومی طرح
  • خدمات مشاوره بازاریابی و صادرات محصول با کیفیت به کشورهای دیگر
  • اصلاح تکنولوژی، نوسازی و بازسازی واحدهای قدیمی
  • مشاوره ارتقا بهروری بنگاه
  • ثبت نام در سامانه بهین یاب و سامانه مختلف

برای دریافت مشاوره از متخصصان مرکز مشاوره کسب و کار و کاریابی کاردوک می توانید با شماره 02166418908 ماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره