طرح توجیهی صنایع معدنی | بخش های مختلف طرح های صنایع معدنی

0

برای انجام مطالعات و نگارش طرح توجیهی صنایع معدنی لازم است که مطالعات در سه بخش؛ بازار، فنی و اقتصادی در طرح توجیهی به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرد. به همین دلیل در این مقاله به بررسی نحوه امکان سنجی پروژه های صنایع معدنی می پردازیم و تعدادی از طرح های انجام شده توسط تیم کاردوک در این حوزه را در ادامه معرفی خواهیم کرد.

 

برای دریافت مشاوره از متخصصان مرکز مشاوره کسب و کار و کاریابی کاردوک جهت نوشتن طرح توجیهی می توانید با شماره 02166418908 ماس بگیرید.

 

طرح توجیهی صنایع معدنی

همانطور که گفته شد سه بخش مهم در امکان سنجی و طرح توجیهی در حوزه صنایع معدنی وجود دارد که عبارت است از:

 • مطالعات بازار (Market Study)
 • مطالعات فنی (Technical Study)
 • مطالعات اقتصادی (Economic Study)

که در ادامه هر بخش به طور مجزا شرح داده شده است.

بخش اول : مطالعات بازار در طرح توجیهی صنایع معدنی (Market Study)

در این بخش از طرح توجیهی به بررسی کامل منطقه راه اندازی پروژه پرداخته می‌شود. هدف مطالعات بازار، شناسایی هدف پروژه، تحلیل دقیق رقبا ( از جمله سیاست‌های مدیریتی و … )، شناسایی فرصت و تهدیدهای موجود در منطقه، کاهش ریسک پروژه و … می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت که هدف از انجام تحقیقات بازار بررسی و پیشنهاد پتاسیل‌های ارزش آفرین موجود در منطقه جهت اطمینان یافتن سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در منطقه پروژه می‌باشد. علاوه بر موارد ذکر شده خروجی تحقیقات بازار به منظور اطلاعات اولیه برای انجام مطالعات فنی به کار گرفته می‌شود که در این بخش از امکان سنجی صنایع معدنی موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1-1- شناخت محیط و منقطه پروژه

 • شناخت موقعیت جغرافیایی و مکانی پروژه
 • بررسی شاخص‌های جمعیت شناختی منقطه پروژه
 • بررسی پتانسیل‌ها، زیرساخت و امکانات رفاهی و تفریحی در منطقه
 • بررسی دسترسی‌های پروژه از طریق شریان‌های اصلی و وسایل حمل و نقل عمومی

2-1- مطالعه کاربری و پروژه های تاثیرگذار منطقه

 • بررسی مشخصات، ویژگی‌ها، امکانات و … پروژه‌های رقیب در منطقه پروژه (توجه داشته باشید که شامل پروژه‌های در حال ساخت نیز می‌شود)
 • تحقیقات بازار و بررسی سیاست‌های قیمت گذاری
 • بررسی قیمت پروژه‌های مشابه در منطقه
 • بررسی موقعیت مکانی پروژه نسبت به منقطه پروژه های موفق و شاخص 
 • تدوین نقشه قیمت منطقه ( price map )

 

3-1- بررسی معاملات مسکن

 • بررسی شرایط کلی حاکم بر بازار مسکن و عوامل تاثیر گذار بر آن در منطقه
 • حجم معاملات مسکن در منقطه
 • قیمت معاملات مسکن در منقطه
 • شاخص های آماری مسکن
 • بررسی اجاره بهای مسکن در منقطه

1-4- جمع بندی مطالعات بازار و ارائه پیشنهاد ها

 • تجزیه و تحلیل نقات قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای موجود (swot) پروژه
 • برآورد بازار هدف پروژه 
 • برآورد عرضه و تقاضای پروژه

 

بخش دوم : مطالعات فنی در طرح‌توجیهی صنایع معدنی (Technical Study)

مطالعات فنی به بررسی توجیه‌پذیر بودن پروژه از لحاظ فنی می‌پردازد و شامل مطالعات ویژگی‌ها و مشخصات فنی پروژه بر اساس نتایج توسعه داده شده مطالعات بازار می‌باشد. هدف از مطاله فنی پروژه بررسی توجیه‌پذیری و امکان اجرای آن از دید فنی است. این بخش از طرح توجیهی شامل موارد زیر می‌باشد:

1-2- بررسی پروژه صنایع معدنی

• موقعیت مکانی پروژه
• جدول سطوح پروژه
• پلان طبقات پروژه
• تصاویری از منطقه

2-2- تدوین برنامه فروش پروژه صنایع معدنی

• برآورد استراتژی فروش در پروژه
• برآورد قیمت فروش پروژه به تفکیک طبقات
• تعیین نظام پرداخت پروژه

3-2- برآورد هزینه های پروژه صنایع معدنی

• هزینه زمین پروژه
• هزینه مجوزهای شهرداری، نظارت، مشاوره و …
• هزینه ساخت پروژه
• هزینه مالی پروژه
• هزینه تجهیز دفتر فروش

 

بخش سوم : مطالعات اقتصادی در طرح توجیهی صنایع معدنی (Economic Study)

هدف از مطالعات و امکان سنجی اقتصادی پروژه صنایع معدنی ارزیابی میزان سودآوری پروژه و تجزیه و تحلیل ریسک‌های اقتصادی پروژه ناشی از تغییر در پارامترهای ریسک‌پذیر پروژه (مانند؛ هزینه‌های ساخت، قیمت‌های فروش، هزینه عوارض و…) می‌باشد. خروجی اصلی مطالعات اقتصادی برآورد میزان سودآوری پروژه و تجزیه و تحلیل ریسک‌های اقتصادی پروژه است. در این بخش از طرح توجیهی صنایع معدنی موارد زیر مطرح می‌گردد: 

3-1- برآورد اولیه از اقتصاد کلان پروژه بدون درنظرگرفتن ارزش زمانی پول

این قسمت در قالب جدولی که شامل برآوردها و اطلاعات اولیه پروژه (اصطلاحا دو دوتا چهارتای پروژه) می‌باشد، ارائه خواهد شد.
• برآورد متراژ خالص اولیه کاربری های مختلف پروژه (مطابق متراژ تعیین شده در بخش اول و یا متراژ خالص پلان های معماری)
• برآورد متراژ ناخالص اولیه پروژه
• برآورد طول دوره ساخت پروژه
• برآورد هزینه‌های ساخت پروژه
• برآورد هزینه‌های تامین مالی پروژه (در صورت وجود)
• قیمت زمین
• برآورد درآمد فروش متراژ خالص کاربری های مختلف پروژه مطابق برنامه فروش
• برآورد مجموع درآمدهای فروش پروژه (مطابق برنامه فروش)
• برآورد هزینه‌های مطالعات، تبلیغات و فروش
• برآورد مجموع هزینه‌های پروژه (مجموع هزینه‌های زمین، عوارض، تامین مالی، ساخت و …)
• برآورد سود خالص پروژه
• برآورد سود خالص پروژه به ازای یک مترمربع ساخت و ساز
• برآورد نرخ بازگشت سرمایه پروژه (ROR)

3-2- جریان نقدی خروجی پروژه (Cash Out Flow)

• جریان نقدی قیمت زمین (در صورت پرداخت اقساطی)
• جریان نقدی هزینه‌های تامین مالی (در صورت وجود)
• جریان نقدی هزینه عوارض ساخت (در صورت پرداخت اقساطی)
• جریان نقدی متوازن هزینه‌های ساخت (با درنظر گرفتن تورم هزینه‌های ساخت)
• کل جریان نقدی هزینه‌های پروژه (جریان نقدی خروجی پروژه)

3-3- جریان نقدی ورودی پروژه (Cash In Flow)

• درصدهای عرضه و برنامه فروش به تفکیک کاربری های مختلف پروژه (شامل دوره‌های افزایش قیمت)
• جریان نقدی درآمدهای فروش به تفکیک کاربری‌های مختلف پروژه (مطابق برنامه فروش هر کاربری)
• نظام دریافت اقساط فروش به تفکیک هر کاربری (نظام پرداخت خریدار شامل درصدهای پیش پرداخت، اقساط، تحویل واحد، انتقال مالکیت و ثبت سند)
• کل جریان نقدی درآمدهای پروژه (جریان نقدی ورودی پروژه)

3-4- جریان نقدی خالص پروژه (Net Cash Flow)

جریان نقدی خالص پروژه به همراه جریان نقدی خالص تجمعی، جریان نقدی خالص ارزش فعلی پروژه و جریان نقدی ارزش فعلی خالص تجمعی پروژه

3-5- محاسبه شاخص های اقتصادی پروژه

ارزیابی سودآوری پروژه با استفاده از تکنیک‌های اقتصادمهندسی (Engineering Economy) با استفاده از محاسبه شاخص‌های ذیل:
• ارزش فعلی خالص درآمدهای پروژه
• ارزش فعلی خالص هزینه های پروژه
• ارزش فعلی خالص (NPV) پروژه
• شاخص سودآوری پروژه PI (نسبت منافع به مخارج B/C)
• نرخ بازده داخلی (IRR) سالانه پروژه
• نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR) سالانه پروژه
• تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر پروژه (Break-Even Analysis)
1- دوره بازگشت سرمایه عادی (NPP) پروژه (ماه)
2- دوره بازگشت سرمایه پویا (DPP) پروژه (ماه)
• مقدار سرمایه اولیه مورد نیاز برای اتمام بدون توقف پروژه

3-6- تجزیه وتحلیل ریسک های اقتصادی پروژه (Economic Risk Analysis)

در این قسمت تاثیر ریسک‌های اقتصادی مختلف بر سودآوری پروژه از طریق آنالیز حساسیت (Sensitivity Analysis) شاخص‌های اقتصادی پروژه نسبت به عوامل مختلف ایجادکننده ریسک منفی اقتصادی برای پروژه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
• آنالیز حساسیت شاخص‌های اقتصادی پروژه نسبت به ریسک کاهش قیمت‌های فروش پیش بینی شده کاربری-های مختلف پروژه (ریسک کاهش قیمت فروش)
• آنالیز حساسیت شاخص‌های اقتصادی پروژه نسبت به ریسک افزایش هزینه (پایه) ساخت یک مترمربع بنای ناخالص (ریسک افزایش هزینه ساخت)
• آنالیز حساسیت شاخص‌های اقتصادی پروژه نسبت به ریسک افزایش تورم هزینه‌های ساخت یک مترمربع بنای ناخالص (ریسک افزایش تورم هزینه ساخت)

 

طرح های توجیهی صنایع معدنی

در این قسمت از مقاله طرح های توجیهی صنایع معدنی که توسط مجموعه کاردوک تدوین شده‌اند را منتشر نموده‌ایم. مجموعه کاردوک در حوزه نگارش طرح های توجیهی صنایع معدنی نیز سوابق کاری زیادی داشته است. از جمله این طرح ها می توان به موارد زیر اشاره داشت : 

طرح توجیهی صنایع معدنی
طرح توجیهی سنگبری مرمریت | واحد برش و فراوری سنگ تزیینی ماربلی (مرمریت)

جهت نگارش هر یک از طرح‌های بروز با ما تماس بگیرید تا در سریع‌ترین زمان ممکن طرح توجیهی به روز مطابق با استانداردهای مالی و بانکی کشور با خروجی کامفار مطابق با استاندارد سازمان UNIDO را تقدیم‌تان نماییم که علاوه بر اخذ تسهیلات بانکی برای دریافت مجوزهای لازم و ارائه به سرمایه گذار یا توجیه ارگان‌های داخلی و خارجی بتوانید از آن بهره ببرید. برای نوشتن طرح توجیهی کلیک کنید.

خدمات قابل ارایه  کاردوک به  طرح‌ها و واحدهای

 • تهیه و مشاوره طرح توجیهی و امکان سنجی طرح با استفاده از نرم افزار کامفار توسط متخصصین کارآمد مهندسی
 • ارائه خدمات در انتخاب ماشین آلات، تاسیسات عمومی و طراحی سایت پلان
 • راه اندازی و اجرای پروژه های صنعتی و خدماتی
 • کمک به تامین نیروی انسانی نصب، راه اندازی ماشین آلات و تاسیسات عمومی طرح
 • مشاوره بازاریابی و صادرات محصول با کیفیت به کشورهای دیگر
 • مشاوره اصلاح تکنولوژی، نوسازی و بازسازی واحدهای قدیمی
 • مشاوره ارتقا بهروری بنگاه

 

برای دریافت مشاوره کسب و کار در ایران و دیگر کشورها می‌توانید با کارشناسان مرکز کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.

 

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نمی شود

دریافت مشاوره