طرح توجیهیطرح توجیهی صنعتی

طرح احداث بازارچه میوه و تره بار

طرح احداث بازارچه میوه و تره بار چیست ؟  طرح احداث بازارچه میوه وتره بار و سایر محصولات غذایی بر اساس وضعیت و موقعیت پروژه و امکانات متقاضی و نیاز های  اجرایی طرح برآورد و زمانبندی شده است در این طرح علاوه بر سود آوری در ارایه خدمات عرضه محصولات به مشتریان با توحه به مصوبه قانونی و دستورالعمل اجرایی احداث بازار های میوه وتره بار شهرداری  با همکاری بخش خصوصی ،  همزمان بر  ایجاد رضایت در  ارایه خدمات در شبکه توزیع به شهروندان مد نظر قرار گرفته است تا در زمان بهره برداری با نظارت و تنظیم بازار  ناشی از قیمت گذاری محصولات بتواند عرصه تامین مایحتاج عمومی جمعیت تحت پوشش را با قیمت و کیفیت مناسب بصورت متمرکز در یک مکان تجاری فراهم نماید .لذا راه اندازی پروژه ضمن ایجاد زمینه سرمایه گذاری و اشتغال ، تامین کننده خدمات مورد نیاز جمعیت شهرک محل استقرار را با نظارت شهرداری فراهم می نمایند و در یک فرایند زمانی می تواند از محل ستاده های پروژه  و مدل تامین منابع متناسب با اقتضاء بازار می توانند زمینه اجرای طرح توسعه متعددی دیگری  را در مراکز جمعیتی فراهم سازد

 

مزیت های و ضرورت  احداث بارچه های میوه وتره بار | طرح احداث بازارچه میوه و تره بار

توجه به گستردگی محدوده جغرافیایی مورد بررسی و جمعیت آن نشان می دهد که  تعداد مراکز تجاری و خدماتی مورد نیاز بسیار محدود بوده و دسترسی ساکنان به مراکز میوه و تره بار با قیمت های کنترل شده میسر نیست  علیرغم انبوه سازی واحدهای مسکونی مطابق با طرح تفصیلی و اسکان جمعیت  ، ایجاد کاربری های  خدماتی متناسب با جمعیت موجود صورت نگرفته و محدوده فراگیر  مورد بررسی به استقلال لازم جهت ارایه  خدمات تجاری مطلوب دست نیافته است با وجود تراکم جمعیتی بالا ، منطقه فاقد یک مرکز خرید محلی یا یک بازار میوه و تره بار با نظارت های لازم شهرداری برای رفع احتیاجات روزمره می باشد  لذا نیاز به   احداث بازار چه  در فاصله مناسب در محدوده بدلیل نیاز به  عرضه  مایجتاج مردم با قیمت رقابتی به نسبت خرده فروشی و مغازه های دارای قیمت غیر رقابتی و گران  بخصوص کالاهای اساسی مورد نیاز ضروری است. بررسی با استفاده از مدل سوات نیز  در تحلیل نقاط ضعف و قوت و  شناخت  نیازهای ساکنین محدوده موثر و فراگیر  موید کمبود کاربری های خدماتی  همانند بازار میوه و تره بار  جهت رفع مایحتاج ساکنین منطقه بعنوان  یک ضرورت و اولویت  می باشد.

معرفی و رده بندی محصولات بازارچه | طرح احداث بازارچه میوه و تره بار

این بازارچه با توجه به تجارب موجود کارفرما در سایر مناطق شهری و بر اساس موقعیت سایت پلان طراجی شده در زمین اختصاصی محصولات خود را بصورت ساماندهی شده در گروه اصلی محصولات غذایی شامل شش گروه اصلی میوه ها ، سبزیجات، غلات ، پروتئین ها ، لبنیات و محصولات ترکیبی از گروههای پنج گانه فوق با نظارت شهرداری ارایه میدهد در زیر ساخت های قابل واگذاری  سی غرفه میوه وتره بار ، محصولات لبنی ، محصولات بهداشتی ، فروشگاه زنجیره ای ، محصولات پروتئینی ، کترینک واغذیه فروشی با انبارهای و زیرساخت های تاسیساتی مورد نیاز درکنار بخش ستادی و خدماتی مجموعه پیش بینی شده است.

معرفی و رده بندی محصولات بازارچه | طرح احداث بازارچه میوه و تره بار

روش تامین منابع مالی  احداث طرح | طرح احداث بازارچه میوه و تره بار

ساخت بهره برداری واگذاری ( Build-Operate-Transfer BOT ) | طرح احداث بازارچه میوه و تره بار

این طرح به روش مشارکت شهرداری با سرمایه گذار بخش خصوصی با طی مراحل اداری احداث می شود در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی پس از احداث با سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت بهر برداری واگذار می شود شرکت پیمانکار پروژه پس از اتمام مدت زمان مقرر کلیه امکانات وزیر ساخت های را  به کارفرما بعد از تحصیل درآمد ناشی از سرمایه گذاری برمی گرداند .در فاز نخست این پروژه  ، مطالعات اولیه و اسناد مناقصه توسط کارفرما تهیه می شود و سرمایه گذاران بخش خصوصی با بررسی اسناد و حصول اطمینان از سود دهی و اطمینان از  برگشت سرمایه در زمان تعیین شده در مناقصه شرکت می کنند. پس از مشخص شدن برنده مناقصه یک شخصیت حقوقی صاحب امتیاز پروژه BOT جهت پیشبرد فرایندهای اجرای پروژه توسط سرمایه گذار  تأسیس می شود . صاحب امتیاز مجاز به عقد موافقت نامه های لازم با کارفرما و پیمانکار اجرایی و موسسات مالی بمنظور اخداث طرح  میباشد.. در این روش کارفرما در صورت نیاز سرمایه گذار به تسهیلات بانکی ، بازپرداخت هیچ وامی را تضمین نکرده و ریسک های مربوط به تامین منابع و ساخت و تکنولوژیهای جدید برعهده سرمایه گذار می باشد .

مراحل بکارگیری پروژه BOT

مراحل  بکارگیری پروژه BOT  بشرخ ذیل است:

• امکان سنجی پروژه | طرح احداث بازارچه میوه و تره بار

در گام اول شناسایی پروژه و انجام مطالعات پیش امکان سنجی در حوزه های فنی ، اقتصادی مالی متناسب با اوضاع اقتصادی و اجتماعی انجام می شود و  الزامات و منافع حاصله از اجرای طرح به روش BOT  در مطالعات مشخص می گردد. این مرحله نیازمند استفاده از کارشناسان حرفه ای و خدمات مشاوره تخصصی است.

• مناقصه و مذاکره | طرح احداث بازارچه میوه و تره بار

چنانچه پروژه را بتوان  با ترک تشریفات بصورت مستقیم به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نمود، با انجام مذاکرات  و تعیین شرایط ، قراردادی فی مابین طرفین در موضوعیت پروژه منعقد می شود این روش نسبت به به روش برگزاری مناقصه زمان کمتری نیاز داشته و در هزینه ها نیز صرفه جویی می نماید.

مناقصه

در صورت الزام قانونی ، اسناد مناقصه تهیه و پس از انتشار توسط کارفرما و اعلام آمادگی سرمایه گذاران برای شرکت در مناقصه  و طی تشریفات قانونی برنده مناقصه انتخاب می شود.

قرارداد | طرح احداث بازارچه میوه و تره بار

موافقت نامه فی مابین کارفرما و سرمایه گذار  مطابق با مفاد مناقصه تنظیم و  به امضا طرفین میرسد و سرمایه گذاران جهت شکل دادن فرایند های  اجرایی پروژه و تعیین حدود مشارکت ها و سهام  ، ساختار حقوقی را مشخص و ثبت می نماید و در این مرحله وضعیت تامین مالی ، عقود ،شرایط  پیمان با پیمانکاران و نحوه ایفای تعهدات و سایر امور ذیربط نیز کاملاً مشخص می شود .

اجراء | طرح احداث بازارچه میوه و تره بار

در این مرحله پس از طراحی مهندسی بخش های مختلف پروژه و اخذ مجوزها و موافقت نامه های لازم و عقد قراردادهای پیمانکاری و مدیریت پروزه ساخت و سازها نصب و راه اندازی پروژه انجام شده و در صورت موفقیت در آزمایشات آموزشها و تهیه دستور العملهای بهره برداری و کسب مجوزها فاز بعدی آغاز می شود.

بهره برداری

این مرحله طولانی ترین مرحله دوران بهره برداری و نگهداری پروژه می باشد کارفرما در طول بهره برداریضمن نظارت و بازرسی های دوره ای ،گزارش هامستمری از وضعیت بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و شرایط عمومی عملکردی و نیروی انساتی با دقت تا زمان واگذاری دریافت می نماید.

واگذاری | طرح احداث بازارچه میوه و تره بار

در پایان دوره پروژه BOT با واگذاری طرح احداث شده به کارفرما به انتها می.رسد وضعیت پروژه در زمان واگذاری بگونه ای است که کارفرما بتواند بهره برداری از پروژه را ادامه دهد.

واگذاری | طرح احداث بازارچه میوه و تره بار

جمع بندی | طرح احداث بازارچه میوه و تره بار

بکارگیری پروژه های BOT در راه اندازی بازارچه های میوه تره بار و مراکز تجاری یکی از روشهای مناسب جذب مشارکت فعال بخش خصوصی است از جمله مزایای این روش کاهش مشکلات عدیده شهرداری در زمینه استقراض ، پذیرش ریسک پروژه ها، پائین بودن کارایی طرحها می.باشد در نهایت درک صحیح و انعطاف پذیری در تسهیل فرایندهای بکارگیری این روش از طرف دولت و شرکتهای دولتی بعنوان کارفرما می تواندمسیر اجرای پروژه ها را که با کمبود منابع مواجه است تسهیل نماید.

منابع درآمدی احداث بازارچه

درآمدها پروژه از دوبخش تامين می گردد بخش اول شامل درآمد کارفرما از محل اجاره درسنوات مختلف با توجه به مفاد قرارداد در طول سنوات مختلف می باشد یا حتی فروش واحدهای تجاری پس از دوران بهره برداری و بخش دوم درآمد سهم سرمایه گذار ناشی از کرایه غرفه های به متقاضیان واجد شرایط صنفی و تجاری در دوران بهر برداری می باشد این درآمد استيجاري ناشی از اختيار بهره برداران يا پيمانکاران دست دوم است که با پرداخت اجاره بها ماهيانه خدمات وسرويس هاي متناسب با آن بخش را به انجام می رسانند .خلاصه قيمت هاي اجاره در محاسبان طرخ براساس ارزش های منطقه ای محاسبه گردیده است.

نتایج ارزیابی مشارکت در احداث بازارچه

با توجه به نوع پروژه درآمد پروژه صرفاً شامل اجاره ای است که از محل ۳۳ واحدهای تجاری بدست می آید لذا با تحقیقات میدانی مقدار اجاره سالانه برای سال اول بهره برداری محاسبه شد. ضمنا برای هر سال تورم نیز منظور شده است. که جریان درآمد حاصل از واحدهای تجاری بصورت زیر برآورد شد با توجه به نتایج حاصل می توان نتیجه گرفت که مدت زمان تصدی پیمانکار که در آن نرخ بازدهی داخلی  ۳۰ درصد  برای او حفظ شود برابر ۳ سال و پنج ماه است و باتوجه به ارزش حال خالص پروژه برای شهرداری و دوره تصدی ۳ سال و 5 ماه پیمانکار با نرخ بازدهی داخلی %۳۰ به وی بازگردانده می شود . هر چه مدت تصدی پیمانکار بالاتر رود با نرخ بازدهی داخلی ۳۰  درصد ارزش فعلی خالص پروژه برای شهرداری بالاتر میرود چرا که نرخ بازدهی داخلی کل پروژه در مدت 25 سال پروژه برابر با ۵۷ است و بدیهی است که با حفظ نرخ بازدهی ۳۰ درصد برای پیمانکار هرچه دوره تصدی بیشتر باشد مقدار سود اضافی بیشتری ناشی از به التفاوت 57 درصد و 30 درصد تحت عنوان اجاره از سال اول بهره برداری نصیب کارفرما خواهد شد.

خلاصه مشخصات عمومی و سرمایه گذاری بازارچه

با توجه به کانون‌های عمده مصرف‌کننده محصولات غذایی جمعیت هشت هزارنفری محدوده موثر طرح با توجه به مزیت های این بازار مشتری اصلی خرید از غرفه های بازارچه بوده و متقاضیان اجاره با توجه به مزیت درآمد سازی غرفه های عرضه محصولات غذایی بصورت بالقوه وجود دارند مشخصات عمومی و سرمایه گذاری فاز اول مشارکت در احداث پروژه براساس مطالعات پیش امکاسنجی انجام شده طرح بشرح ذیل می باشد بدیهی تمام محاسبات با توجه به نوسان قیمت ها در زمان تهیه طرح و با توجه به زنجیره چغرافیایی تامین و توزیع لازم است مجدد بررسی و تهیه گردد.
زمین: 3000 مترمربع
زیر بنای با تراکم 60 درصد : 1665 متر مربع
تعداد غرفه : 33 واحد
سرمایه گذاری مشارکتی : 217,872 میلیون ریال
هزینه های عملیاتی: 31,499
نرخ بازده داخلی: 30 درصد
دوره برگشت سرمایه با نرخ تنزیل 25 درصد 5/3 سال
خلاصه مشخصات عمومی و سرمایه گذاری بازارچه 

برای مشاهده سایر طرح ها و پروژه ها به طرح توجیهی صنعتی های نوشته در کاردوک مراجعه نمایید.

خدمات قابل ارایه  کاردوک به  طرح‌ها و واحدهای

برای تهیه طرح توجیهی بازارچه عرضه محصولات غذایی  و بررسی توجیه پذیری سایر فعالیتهای  اقتصادی می توانید با کارشناسان تماس بگیرید. از جمله خدمات مرکز مشاوره کسب و کار کاردوک می توان به موارد زیر اشاره داشت :

  •  ارایه خدمات دانش بنیانی محصولات و بنگاههای اقتصادی
  • تهیه و مشاوره طرح توجیهی و امکان سنجی طرح با استفاده از نرم افزار کامفار توسط متخصصین کارآمد مهندسی
  • بررسی امکان  دانش بنیانی بنگاههای صنعتی
  • ارائه خدمات در انتخاب ماشین آلات، تاسیسات عمومی و طراحی سایت پلان
  • تامین نیروی انسانی نصب و راه اندازی ماشین آلات و تاسیسات عمومی طرح تولید
  • مشاوره فرمولاسیون مواد اولیه
  • مشاوره اصلاح تکنواوژی، نوسازی و بازسازی واحدهای قدیمی
  • مشاوره صادرات محصول با کیفیت به کشورهای دیگر

برای دریافت مشاوره از متخصصان مرکز مشاوره کسب و کار و کاریابی کاردوک جهت نوشتن طرح توجیهی می توانید با شماره 02166418908 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره