برچسب نمایندگی انحصاری

نمایندگی انحصاری

نمایندگی انحصاری | شرایط و نکات ضروری برای اخد نمایندگی انحصاری

دریافت نمایندگی انحصاری یکی از روش های امنی است که تجار می توانند از طریق آن کسب درآمد کنند. نمایندگی زمانی مطرح می شود که تولید کننده‌ای تمایل دارد تا محصول مورد نظر خود را در کشور و یا منطقه‌ای دیگر به فروش برساند. پس با بستن قرارداد…