طرح توجیهیطرح توجیهی صنعتی

طرح احداث شرکت حمل و نقل کالای سراسری

هدف از اجرای طرح احداث شرکت حمل و نقل کالای سراسری سیستمی کالای سراسری می باشد در کشور  علی رغم وجود تعداد زیادی کارخانه های تولید ، معادن ، مرکز تجاری و بازرگانی  وحجم زیادی واردات وصادرات کالا ،حمل و نقل و لجستیکی با مشکلات  زیادی مواجه است. که می توان با مدیریت  وتوسعه کمی وکیفی طرح های لجستیک سراسری کالا بخشی از این مشکلات را کاهش داد تا علاوه بر اشتغالزایی بخش عمده ی نیاز های صاحبان کالا در زمینه حمل ونقل را وبا  فراهم آوردن امکان دسترسی های بسیار ساده تر ،سریعتر ،دقیق تر  و کم هزینه تر برای  سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان در ناوگان حمل ونقل برطرف نمود.

ضرورت های شرکت های حمل ونقل سراسری | طرح احداث شرکت حمل و نقل کالای سراسری

ایران به دلیل برحورداری از موقعیت استراتژیک جغرافیایی از مزایای ترانزیتی مناسبی بهره مند است  که می تواند با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباطات مطمئن ، درآمدهای ارزی مناسبی داشته باشد. وجود کشورهای عمدۀ تولیدکننده نفت جهان در  جنوب ایران و  همجوار خلیج فارس  و در شمال  همجواری با  روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان مزیت توسعه  لجستیک مناسبی را برای کالاها فراهم می نماید . همسایگی ایران با  عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان در غرب و شرق کشور نیز  پل ارتباط مناسبی را برای مبادله کالا فراهم نموده است  که اگر به این زمینه ها بموازات تامین نیازهای جمعیت 85 میلیون نفری کشور  و وجو بیش از80 هزار واحد تولید صنعتی و بیش از  دومیلیون بنگاه صنفی و مزیت های بخش کشاورزی و معدن را نیز اضافه نماییم  ضرورت توسعه  زیر ساخت های  و تجهیزات حمل ونقل و لجستیک کشور هویدا تر  می شود .

طرح احداث شرکت حمل و نقل کالای سراسری
طرح احداث شرکت حمل و نقل کالای سراسری

 وضعیت شرکت های حمل و نقل سراسری  کالا

در حال حاضر، در کشور  کالاها و بارها و نحوه تخصیص آنها به  ناوگان حمل و نقل کشوربا استفاده از باربری های موجود در پایانه  ها یاشرکت های مجاز باربری و در مواردی از شبکه حمل ونقل گروه های خاص صنعتی ، کشاورزی یا معادن همانند تانکر داران حمل سوخت و  یا از کامیون داران مستقل که به صورت آزاد در شهر های ایران تردد می کنند صورت می گیرد . در این شیوه ها  با توجه به  توزیع نامتعادل استقرار تقاضا همانند قطب های معدنی ، صنعتی ، تجاری  و جمعیتی در کشورمان و عدم تناسب  استقرار  ونیاز آنها  با نحوه پخش کامیون ها در سراسر کشور، کامیون داران و در کل ناوگان حمل نقل کشوری مجبور هستند  جهت تامین معاش خود به نقاط مختلف کشور جهت به دست آوردن بار مراجعه نماید. این شیوه مدیریت شبکه، ضررهای مالی صاحبان کامیون ها ، رانندگان آنها  و صاحب کالا را  وهدر رفتن منابع و زمان در پی دارد.

لجستیک | طرح احداث شرکت حمل و نقل کالای سراسری

لجستیک، فرآیند برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر خدمات و اطلاعات مرتبط با حمل و نگهداری کالا از مبدأ تا محل مصرف است  که با هدف تامین نیاز مشتری در ازای هزینه های مرتبط  انجام می گیرد. صاحبان کالا و مدیران زنجیره های تامین تلاش های گستردهای در جهت کاهش این هزینه ها بصورت  برنامه ریزی شده  را صورت میدهند. ایجاد مناطق  خاص لجستیکی ، مکانسنجی تولید و مسیر سفر  کالا در زنجیره های تامین و همچنین مسیرهای ارتباطی آنها از مهمترین ورودی های برنامه ریزی استراتژیک طرح در زمینه لجستیک و حمل ونقل است.

هدف اصلی مراکز لجستیک، ارائه خدمات عمومی و کاهش هزینه های لجستیکی در  جریان های حمل ونقل  کالاست. بنابراین برای شرح فعالیت های مرکز لجستیک منطقه ای و سراسری  لازم  است ابتدا تعریف مختصری از مفاهیم لجستیک توضیح داده شود . شکل زیر نشان دهنده چارچوب کلی فعالیت های سیستم  لجستیک کالا است.

لجستیک

که درآن  تمامی جریان های با توجه به پیچیدگی و پارامترهای متعدد لازم در شبکه ازطریق  جریان اطلاعات مدیریت می شود . همانگونه که مشخص است جریان مدیریت تامین به معنای تامین مواد اولیه  مورد نیاز تولید و توزیع است که  به صورت فله ویا بسته بندی شده در حجم های بالا  و عموما با استفاده از کشتی یا قطار یا تریلر حمل می شود. این نوع بار در مراکز تولیدی و صنعتی تبدیل به محصولات نیم ساخته  و  نهایی شده و به انبارها منتقل می شود تا با استفاده از روشهای حمل سبک تر به مراکز توزیع نهایی و خرده فروشی ها و در نهایت به مشتری نهایی ارسال گردد. جریان مدیریت توزیع نیز از مرحله تولید آغاز شده و تا  تحویل کالا به مشتریان نهایی ادامه می یابد. در برخی موارد همانند بازیافت کالا ، امحا پسماند، بازتولید ،بازسازی و تعمیرات کالا جریان های لجستیک به سمت تولید  معکوس می شود . در این سیستم جریان اطلاعات با استفاده  نرم افزار در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات  کلیه بخشهای  لجستیک  را به هم ارتباط میدهد و قابلیت های صرفه جویی منابع و هزینه ها را بموازات مانیتورینگ وکنترل فراهم می سازد  و در صورت کارکرد مناسب عملکرد سیستم لجستیک نقش بسزایی در ساماندهی  جریان حمل ونقل را ایف می نماید. فعالیتهای و عملیات  کلی لجستیک را می توان شامل حمل و نقل کالا، انبارداری، مدیریت موجودی، سامانه های اطلاعاتی، تامین، مدیریت سفارش ها و تقاضا ، خدمات مشتریان، بسته بندی و جریان مستقیم و معکوس کالا و مدیریت زنجیره تامین دانست  و لجستیک  تجمیع مدیریتی همه این فعالیتها از نقطه آغازین (تامین کنندگان) تا نقطه پایانی (مصرف کنندگان نهایی) را برعهده دارد . به عبارتی دیگر لجستیک: فرآیندی استراتزیک  برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر خدمات و اطلاعات  مرتبط با حمل و نگهداری کالا از مبدأ تا محل مصرف است  که با هدف تامین نیاز های  مشتریان  بصورت سیستمی انجام می گیرد. مهمترین مسئله در میان صاحبان کالا و فعالان  زنجیره تامین در حوزه لجستیک، کاهش هزینه های مترتب بر فعالیتهای لجستیک و به تبع آن کاهش هزینه های زنجیره تامین است. امروزه در جهان بهترین نوع زنجیره تامین از نظر هزینه، تمرکز فعالیتهای مرتبط با تجمیع و توزیع در یک محل است که هزینه های حمل و نقل ، انبارداری و کنترل و جابجایی موجودی را به دلیل مقیاس پذیری  کاهش میدهد. بنابراین وجود مراکزی که این گونه خدمات را ارائه کنند با ایجاد تمرکز، صرفه ناشی از مقیاس و ارائه تخصصی خدمات با کیفیت بالا  می تواند دغدغه کاهش هزینه صاحبان کالا را کاهش دهد.

حمل و نقل کالا | طرح احداث شرکت حمل و نقل کالای سراسری

حمل و نقل کالا  ابزاری برای جابجایی کالا، اجناس است  این جابجایی می تواند در داخل مرزهای یک کشور از استانی به استان دیگر و شهری به شهر دیگر باشد و هم می تواند از طریق  جابجایی درمرزها و  بین کشورها باشد. جابجایی و حمل و نقل کالاها  از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم در این کشورها  حمل و نقل بین المللی است . و به وسیله واسطه ها و شرکت های حمل و نقل بین المللی وفورواردرها  انجام می گیرد.

حمل و نقل کالا

 

انواع حمل و نقل | طرح احداث شرکت حمل و نقل کالای سراسری

حمل و نقل های کالا می تواند  هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی  یا بصورت  ترکیبی و مرکب  باشد.  در حمل و نقل مرکب مدیربت شده  تجهیزات مختلف حمل ونقل توسط چند شخص یا موسسه برای حمل ونقل کالا  با یکدیگر  هماهنگ و تلفیق می شوند

فعالیت فورواردی | طرح احداث شرکت حمل و نقل کالای سراسری

حمل فورواردی یعنی حمل و نقل کالا به یکی از طریق های  زمینی، هوایی و دریایی و یا ترکیبی از آن ها که توسط شرکت حمل و نقل بین المللی انجام می شود.

فعالیت کریری

حمل کریری ،حمل کالا بدون واسطه از کشور مبدا مطابق با قوانین ومقررات بین المللی حمل و نقل به  مقصد توسط شرکت حمل و نقل بین المللی به کشور مقصد انجام میگیرد

حمل و نقل ، ارتباطات وفناوری اطلاعات

سامانه مدیریت اطلاعات  با قابلیت دسترسی از تمام کشور، به صورت مشترک چه برای صاحبان بار و چه برای متصدیان حمل در ناوگان حمل و نقل کشوری ، تمامی موارد سیستم لجستیک بنگاه را با توجه به پوشش سراسری اینترنت در کشور، حتی به صورت همراه و سیار از طریق گوشی های هوشمند پاسخ می دهد و دراین سیستم امکان  جستجوی بار وجود دارد. رانندگان یا متصدیان حمل و نقل می توانند با توجه به  محل استقرار کنونی یا مقصدی که در حال حمل بار یا رفتن به سوی آن هستند یا هر شهر دیگری که احتمال دارد در آنجا بار وجود  باشند ، بارهای احتمالی را به مبدایی که از آن امده اند یا اطراف آن یا یک مقصد بعدی، با توجه به نوع بار و هزینه، جستجو می نمایند. حمل و نقل و ارتباطات مکمل یکدیگرند. و اثرات متقابل  و توسعه ای  را ایجاد می کنند. پیشرفت در حمل و نقل بدون ارتباطات وفناوری اطلاعات  غیر ممکن است. ارتباطات برای سیستم های حمل و نقلی پیشرفته حیاتی و ضروری اند.

قانون و مقررات حمل و نقل | طرح احداث شرکت حمل و نقل کالای سراسری

اهم مقررات داخلی حاکم برحمل ونقل کالا  از قانون مدنی، قانون تجارت و قانون مسئولیت مدنی تبعیت می کند  قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافربری و بارنامه قانون مدنی ایران در سه دوره ی قانونگذاری ششم و نهم و دهم به تصویب رسیده است. تعدادی از قوانین، آیین نامه ها و کنواسبون های مورد استناد در مقررات حمل ونقل در سنوات قبل به شرح ذیل است

-قانون حمل و نقل و عبور کالاهای   خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ، 1374؛

– آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای   خارجی، هیات وزیران، 1377؛

– کنوانسیون مربوط به قرارداد حمل بین المللی کالا بوسیله جاده( (CMR ،1956؛

– پروتکل اصالحی کنوانسیون مربوط قرارداد حمل بین المللی کالا به وسیله جاده، 1978؛

– کنوانسیون مربوط به قرارداد حمل بین المللی مسافر و توشه از طریق جاده(  (CVR،

– آیین نامه »تاسیس و بهره برداری از موسسات ترابری جاده ای داخلی و مقررات ایمنی و رفت و آمد وسایلترابری در راههای کشور« 1357؛

– آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل ونقل بین المللی مصوب 1377؛

موقعیت مکانی اجرای پایانه و پتانسیل های آن | طرح احداث شرکت حمل و نقل کالای سراسری

غالب استان های کشور ر به لحاظ وسعت وراههای  شریانی  دارای حوزه استحفاظی وسیعی  می باشد. و غالباً در مسیر کریدور های ترانزیت  وبین المللی  مراسلاتی  قرار داشته و  از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند  ولازم است  نیازهای لجستیک حوزه های  معادن فعال ،صنایع معدنی ،کارخانه های مختلف صنعتی و محصولات کشاورزی و کالای تجاری  که به داخل کشور وارد ویا صادر می شود همزمان با تامین  نیاز جمعیت کشور بصورت مستمر   پوشش دهند  این نیاز گسترده سبب جذابیت  سرمایه گذاری در راه اندازی شرکت های حمل و نقل می باشد

شرایط عملیاتی ،عمومی و مالی طرح

شرایط عملیاتی ،عمومی و مالی طرح

مزایای اجرای  طرح

1- حمل سیستماتیک و  به موقع کالا متناسب با نیاز های صاحبان کالا

2 .منطقی شدن  کرایه های حمل مبتنی بر  کاهش تردد های اضافی کامیون داران

3 شفافیت در انعقاد قرارداد حمل و بیمه با صاحبان کالا  و حذف واسطه های متعدد

4-دسترسی آنی به منبع اطلاعات بار وکاهش چشمگیر زمان  های تلف شده . چه برای رانندگان و چه برای صاحبان بارمبتنی بر فناوری اطلاعات

5-  برنامه ریزی صحیح در تامین نیازهای مصرفی کامیونها بصورت سالیانه

6 .پوشش مناسب بیمه تامین اجتماعی رانندگان ،کارکنان  و پرسنل  تحت پوشش

8 .حمل کالاهای ترانزیتی با لحاظ نمودن، زمان، هزینه و کیفیت خدمات مناسب

نتیجه مطالعات مالی و اقتصادی | طرح احداث شرکت حمل و نقل کالای سراسری

تحقیقات بازار وارايه معيارهاي محاسبه هريک از موارد برآورد سرمايه ثابت و در گردش و توضيح پيرامون  هزينه‌هاي ثابت و متغير طرح، پيش‌بيني و قيمت تمام‌شده و همچنين سود ساليانه طرح که محاسبه گرديده است.  مهم‌ترين شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح با  محاسبات مالي که از نرم‌افزار comfar III Expert استخراج شده   وضعيت قابل قبولي  را بلحاظ مالي نشان می دهدو بدلیل  وجود تقاضای مازاد در طول چند سال اول  زمينه مساعدي  براي ایجاد اين  واحد  فراهم است. حهت  اخذ مجوز های لازم وتامین زیر ساخت براساس پلان های مهندسی در تمامی مراحل انجام کار  از زمان بررسی  ایده تا پیاده سازی و زمان بهره برداری از مشاوران و کارشناسان خیره وباتجربه کاردوک کمک بگیرید..

برای دریافت مشاوره از متخصصان مرکز مشاوره کسب و کار و کاریابی کاردوک جهت نوشتن طرح توجیهی می توانید با شماره 02166418908 تماس بگیرید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره