حداکثر ضرایب سود قابل اعمال توسط شرکت های پخش و عمده فروش

فهرست به روز شده درصد ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی و شرکت های پخش در نظام درج قیمت تولید کننده برای 21 کالا اعلام شد. از تاریخ های مشخص شده تمامی شرکت‌های پخش و عمده فروشان موظف به اجرای این مصوبه هستند.

حداکثر سود قابل اعمال توسط شرکت های پخش و عمده فروشان
حداکثر سود قابل اعمال توسط شرکت های پخش و عمده فروشان
یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نمی شود

دریافت مشاوره