دسته‌بندی نشده

مدیریت پیمان اجرای طرح های صنعتی

چه زمانی به مدیریت پیمان اجرای طرح های صنعتی نیاز است؟ سرمایه گذارن طرح‌های صنعتی پس از تهیه طرح مطالعات پیش امکانسنجی توجیه فنی مالی و اقتصادی پروژه و اخد جواز تاسیس صنعتی متناسب با اطلاعات تهیه شده اقدام به تامین زمین مورد نیاز  اجرای پروژه خود می‌نماید. از آنجا که مراحل اجرایی احداث طرح صنعتی بسیاز تخصصی و زمان بر است، کارفرما معمولا از یک واسط تخصصی به عنوان مشاور و ناظر کارفرما جهت بهینه سازی مسیر و مراحل اجرایی طرح در قالب مدیریت پیمان نیاز دارد.

برای دریافت مشاوره خدمات مدیریت پیمان اجرا پروژه های صنعتی از متخصصان مرکز مشاوره کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.

چرا مدیریت اجرای طرح برون سپاری می‌شود؟

این شیوه اجرایی برای کارفرمایان و سرمایه گذارانی که اجرای همزمان چندین پروژه مرتبط با هم یا پروژه‌های بزرگ و پیچیده را به لحاظ تکنولوژی تولید، سازه و تاسیسات را دارند و نیز کارفرمایانی که در کنار فعالیت‌های خود قصد راه اندازی پروژه‌های صنعتی و اقتصادی دیگری را دارند؛ شرایطی را فراهم می‌آورد که در اجرای پروژه‌های مذکور با مدیریت پیمان تخصصی دغدغه کمتری را در امورات اجرایی و کنترلی پروژه خود داشته باشند و علاوه بر بهره‌مندی از خدمات تخصصی مدیریت پیمان از رشد غیرضروری تیم اجرایی نیز جلوگیری نموده و زمان و نیروی خود را بر روی فعالیت‌های اصلی خود متمرکز نمایند.

خدمات مدیریت پیمان اجرای طرح از کاردوک 

کاردوک با توجه به تجارب اجرا و تخصصی می‌تواند ضمن کاهش زمان اجرایی طرح و صرفه جویی؛ بهره‌وری منابع را با مدیریت کنترل و نظارت درست و تخصصی مراحل مختلف اجرایی پروژه تا مرحله بهره برداری برای سرمایه گذاران پروژه را تحقق بخشند.

متخصصین و مدیران پیمان طرح صنعتی با تکیه بر سال‌ها تجربه و برخورداری از دانش مدیریت پروژه به نمایندگی از کارفرمای پروژه‌ها؛ مسئولیت مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه‌ها و مراحل اجرایی آن‌ها را به عهده می‌گیرند و وظایف خود را در چارچوب روش‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌هایی که به تأیید کارفرما می‌رسد، انجام می‌دهند. لذا با اعمال مدیریت مستقیم و روزانه عوامل اجرایی پروژه‌ها، مسئولیت انجام درست کیفی و کمی کار را براساس مشخصات، برآوردها و برنامه ریزی اولیه و اصلاحات احتمالی آن را با هماهنگی کارفرما متقبل می‌شوند. خدمات مدیریت پیمان به کارفرمایان شامل فرآیندهای ذیل می‌باشد:

1- برنامه ریزی

مطابق با هدف گذاری و تعيين محدوده سند پروژه و برنامه‌های تفصیلی آن تدوين و پس از تصویب، روش‌های اجرایی آن شناسایی، تعیین و ريسک‌های پروژه تحلیل می‌گردد. با توجه به مراحل اجرایی و تخصیص منابع، مدت اجرا، برآورد و هزينه اجرا هر مرحله مطابق با امکان تامین منابع مالی در قالب برنامه مالی و بودجه بندی طرح به صورت فصلی و سالانه تدوین می‌گردد.

2-مدیریت پیمان طرح | ارجاع كار مراحل اجرایی

تتظیم و تصویب شاخص‌های ارزيابی و ضوابط انتخاب مشاوران ذیصلاح و مناسب، تهيه فهرست، اسناد خريد، شرح مفاد خدمات مشاوره، انجام فراخوان انتخاب مشاوران و پیمانکاران، بررسی و ارزيابی پيشنهادهای مشاوران با هماهنگی کارفرما در نهایی نمودن پیش نویس قراردادها انجام می‌پذیرد. 

1-2 ارجاع مراحل عمليات اجرایی

تهيه فهرست پیمانکاران ذیصلاح، فهرست و تدوين اسناد و مدارک لازم جهت برگزاری مناقصه برای انتخاب پيمانكاران و تامین کنندگان کالا و خدمات، بررسی پيشنهادهای عوامل شامل پيمانكاران، تامین­ کنندگان کالا و خدمات با هماهنگی کارفرما جهت نهایی نمودن قراردادهای پیمانکاری و اجرایی انجام می‌گیرد.

3- مديريت مطالعات و طراحی

بررسی طراحی حوزه‌های سیویل، مکانیکال، الکتریکال و تاسیسات عمومی و صنعتی مطابق با طراحی، كنترل و تأييد توالی زمانی مراحل طراحی و چگونگی انجام آن، كنترل شاخص‌های کمی و کیفی نيروی انسانی مشاور و قابليت‌های نرمافزارهای به كارگرفته شده، نظارت بر انجام خدمات به موازات پيگيری میزان پيشرفت فیزیکی فعاليت‌های عوامل در اجرا مطابق با مفاد قرارداد صورت می‌پذیرد.

4- مدیریت پیمان طرح | مديريت بر تداركات­، ساخت و نصب و خدمات تكميلی

تهیه و تأييد فهرست اقلام مصالح و تجهيزات عمده اصلی مورد نياز احداث پروژه و نظارت بر تامین نیازهای تدارکاتی و تجهیز کارگاه مطابق با مستندات فنی کنترل پروژه و زمان و استانداردهای تجهيز كارگاه و کنترل پروژه جهت شروع كار پيمانكاران منتخب و اعلام نظر در مورد سطح تکنیکی اجرای كار پيمانكار ساخت و هماهنگی در خصوص مسايل حقوقی مربوط به تملک اراضی و زیر ساخت‌ها، تنظیم متن قراردادهای  تداركات مصالح تجهیزات و ماشین آلات موردنياز پروژه، نظارت بر عملياتی شدن آن، نظارت کمی و کیفی بر فرآيند ساخت و نصب ماشین آلات و تجهيزات،

اطمینان از رعايت استانداردهای فنی و تأييد مشخصات فنی مصالح و تجهيزات تهيه شده توسط پيمانكار در انطباق با اسناد، بررسی اسناد پوشش بیمه‌ای، حمل، تحويل گرفتن و ترخيص اقلام و تجهيزات وارداتی، كنترل روش­‌های اجرای كار با كسب اطمينان از تطابق آن با مدارک طراحی، استانداردها، كنترل رعايت ايمنی فرایندهای کار و اقدامات پيشگيرانه عدم بروز حوادث در طول اجرای پروژه در این مرحله انجام می‌گیرد.

5- مديريت كيفيت

بررسی فرایندهای گردش كار، شناسایی و تعیین شاخص‌های كيفی و کنترل متناسب با مشخصات پروژه، استقرار سیستم نظارت و گزارش گیری مستمر و برنامه ریزی شده جهت كسب اطمينان از كاليبره بودن ابزار و تجهيزات مورد استفاده و بازبينی گزارش‌های سيستم مديريت كيفيت، انجام بازرسی‌های برنامه ریزی شده و اقتضایی برحسب ضرورت و ممیزی فعالیت‌ها از الزامات مدیریت پیمان اجرای طرح است. 

6- مدیریت پیمان طرح | مديريت زمان

یکی از عوامل مهم، عامل زمان در اجرای مراحل مختلف پروژه و الزام به  رعایت زمانبندی مطابق با برنامه تفصيلی در چارچوب ساختار شكست فعاليت‌های مورد توافق و مسیر اشباع پروژه است. لذا كنترل طرح مطابق برنامه­‌ریزی اجرایی مصوب و با استفاده از نرم افزارهای و نظارت دقیق بر میزان پيشرفت فیزیکی فعاليت‌های اجرایی و بازنگری، بازبينی و به هنگام كردن برنامه زمانی در بستر ایجاد هماهنگی اجرایی كلی  زمان‌بندی شده اهمیت وافری دارد.

7- مديريت هزينه

یکی از اهداف اصلی سرمایه گذاران در انتخاب مدیریت پیمان به موازات کیفیت قابل قبول و زمانبندی شده مراحل اجرایی مدیریت و کاهش هزینه‌های اجرای پروژه است؛ لذا كنترل انجام فرايندهایی به منظور تأمين نقدينگی طرح و تخصیص به موقع منابع مورد نیاز به عوامل اجرایی شامل مشاوران تامین کنندگان و پيمانكاران ساخت، ماشین سازان، نیروهای خدماتی و نصب­، پس از اطمینان از کیفیت کالا و خدمات تامین شده به منظور تسويه حساب و تهيه گزارش و ثبت هزینه­‌های مختلف انجام گرفته پروژه به تفكيک خدمات مشاوره، ساخت، نصب و اجرا مطابق نظر كارفرما در مدیریت پیمان صنعتی ضروری است.

8- مديريت امور قراردادی

در اجرای طرح‌های صنعتی قرادادهای متعددی حسب مورد منعقد می‌گردد؛ لذا تهيه اسناد و مدارک لازم، تهیه پیش نویس جهت انعقاد قرارداد نهایی انجام مطالعه، طراحی و نظارت، امور خدمات و پيمانكاران ساخت و نصب، سازندگان ماشین آلات و تاسیسات، فروشندگان کالا و خدمات با ملحوظ داشتن کلیه شرایط حقوقی و قانوی از الزامات مدیریت پیمان پروژه است که تماماً باید به تایید نهایی کارفرما برسد. 

9- مستندسازی

تهیه ساحتار طبقه بندی شده‌ای از اسناد و مستندات فنی مالی، اداری و اجرایی پروژه و نگهداری تمامی مدارک، صورت جلسات، مکاتبات نقشه‌ها و گزارشات مراحل مختلف انجام کار و مدیران طرح برای گزارش دهی و تحویل به كارفرما، از الزامات مدیریت پیمان است. پرونده‌های مستندسازی شده به صورت نرم افزاری و کاغذی زمینه ايجاد دسترسی کامل كارفرما یانماینده ذیصلاح وی به اسناد را فراهم می‌سازد.

سایر خدمات قابل ارایه کاردوک به طرح‌ها و واحدها

  • تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی طرح با استفاده از نرم افزار کامفار توسط متخصصین کارآمد مهندسی (برای نوشتن طرح توجیهی کلیک کنید)
  • ارائه خدمات در انتخاب ماشین آلات، تاسیسات عمومی و طراحی سایت پلان
  • ارایه فرمولاسیون قابل استفاده در تولید محصولات
  • مشاوره بازاریابی و صادرات محصول با کیفیت به کشورهای دیگر
  • مشاوره اصلاح تکنولوژی، نوسازی و بازسازی واحدهای قدیمی
  • مشاوره ارتقا بهروری بنگاه

برای دریافت مشاوره خدمات مدیریت پیمان اجرا پروژه های صنعتی از متخصصان مرکز مشاوره کسب و کار  می توانید با شماره 02166418908 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره