برچسب کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چیست

بسیاری از کسانی که در کارهای تجاری (واردات و صادرات) فعالیت دارند، با کارت بازرگانی آشنایی داشته و از آن در انجام اموراتی چون ترخیص بار، ثبت سفارش، گشایش اعتبار و… استفاده می‌کنند. اما گرفتن این کارت و صرف هزینه، بدون آن که بدانید برای چه
دریافت مشاوره