برچسب هوش مالی

هوش مالی

هوش مالی | راهکارهای افزایش هوش مالی

هوش مالی فقط بخشی از هوش ذهنی است که برای حل مشکلات مالی از آن استفاده می شود . حتما افرادی را دیده اید که هر روز سخت تر از دیروز کار می کنند ، پول بیشتری در می آورند اما هرگز ثروتمند نمی شوند، و حتی بیشتر از قبل بدهکار می شوند و مشکلات