برچسب جرائم مالیاتی

جرائم مالیاتی

جرایم مالیاتی | شروط بخشودگی جرایم مالیاتی چیست ؟

جرایم مالیاتی در کنار اصل مالیات برای بسیاری از مودیان هزینه‌ای اجباری به نظر می‌رسد. مالیات در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان بزرگ‌ترین منبع درآمد در مقابل خدماتی است که به شهروندان ارائه می‌شود. در کشوری مانند ایران علاوه بر…