برچسب برند

برند

اهمیت برندسازی | ضرورت برندسازی در کسب و کار

اهمیت برند و برندسازی در کسب وکار چیست؟ برند یک نام، عبارت، نشان، سمبل ،طرح، لوگو، تصویر، صوت یا ترکیبی از این عناصر است که بمنظور هویت بخشی به یک محصول یا خدمت بمنظور بیان تفاوت آن نسبت به محصولات رقبا در بازار هدف بکار گرفته می‌شود و
دریافت مشاوره