امور ثبتی شرکت هاثبت برند ، طرح و اختراعراهنمای شرکت ها

سازمان های مرتبط با شرکت ها و موسسات دانش بنیان

سازمان های مرتبط با شرکت ها و موسسات دانش بنیان کدامند ؟ مجلس شورای اسلامی در سال 1389 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان را تصویب کرد. در ابتدا وزارت علوم رسالت بررسی شرکت ها و موسسات دانش بنیان را بر عهده داشت در دولت یازدهم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسئولیت ارزیابی و اعطای تاییدیه دانش بنیان بنگاهها را بر عهده گرفت و تسهیلات و حمایت از شرکت ها و بنگاههای دانش بینان را با تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی ساماندهی گردید شورای عالی عتف با ماموریت رهبری و ارتقای توسعه علمی و فناوری کشور تشکیل شد. همچنین این شورا، مسئولیت شکایت شرکت های دانش بنیان و متقاضی دریافت تاییدیه دانش بنیان را نیز بر عهده دارد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

این معاونت علمی و فناوری دارای شانزده ستاد و هفت معاونت زیر مجموعه است. از مهم ترین وظایف این معاونت می توانشتاب‌دهی به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ،حمایت از تاسیس ، توانمندسازی و توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان ، تقویت فرآیند تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری ، تقویت فعالیت تحقیق و توسعه ونوآوری در  بنگاه‌های اقتصادی با هدف افزایش بهروری منابع ،کمک به صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان اشاره نمود به همین دلیل ارزیابی شرکت های دانش بنیان به وسیله کارگزاری های رسمی این معاونت انجام می شود.بلحاظ سازمانی معهمترین بخش این معاونت عبارتند از:

 • حوزه ریاست
 • معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان
 • معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان
 • مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی
 • معاونت سیاستگذاری و توسعه
 • معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه
 • مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری
 • مرکز توسعه فناوریهای راهبردی

مهمترین ستاد های زیر مجموعه معاونت علم وفناوری نیز عبارتند از:

ستاد توسعه فناوری های اپتیک و کوانتوم ، ستاد توسعه فناوری نانو ، ستاد توسعه زیست فناوری ، ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز ، ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته ، ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ، ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلولهای‌بنیادی ، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی ، ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته ، ستاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی ، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی ، ستاد توسعه فناوری آب، اقلیم و محیط زیست

ستادهای و مراکز وابسته

در ساختار سازمانی معاونت علم وفناوری ریاست جمهوری ستادهای و مراکز وابسته به معاونت عبارتندا ز:

مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ، مرکز راهبردی فناوریهای همگرا ، بازار دارایی فکری ، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ، پارک فناوری پردیس ، بنیاد ملی نخبگان ، صندوق نوآوری و شکوفایی ، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ، مرکز توسعه کسب و کار فناوری ، کانون پتنت ایران ، مرکز شتابدهی نوآوری ، شبکه نوآوری تهران ، کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری ، طرح ملی پیمایش نوآوری ایران ، صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری ، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگهای قیمتی ایران ، کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار حمل و نقل ریلی شهری ، شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار گل محمدی و گیاهان دارویی ، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار رنگ و رزین ، کانون‌ هماهنگی دانش، صنعت و بازار فرش دستباف ایران ، کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار زنجیره گندم، آرد و نان ، فن بازار ملی ایران و طرح ملی توسعه فناوری های اقتصاد چرخشی و زیست محیطی که در ادامه به رسالت وظایف و هرکدام از این مراکز بطور جداگانه در حوزه تخصصی خود می پردازیم تا شرکت های  متقاضی خدمات دانش بنیان بتوانند در زمینه جذب حمایت ها و توسعه فعالیت های خود از آن بهره بگبرند .

ستادهای و مراکز وابسته

صندوق نوآوری و شکوفایی

در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و تکمیل زنجیره تبدیل ایده و فکر فناورانه به محصول قابل عرضه به بازار، تلاش های بسیاری انجام شد تا بتوان کشور را از اقتصاد تک محصولی جدا کرده و به سمت اقتصاد توسعه ای و مولد ارزش افزوده برد. در همین راستا مطابق ماده ۵ اصل ۴۴ قانون اساسی، یک نهاد مالی به نام صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شد صندوق نوآوری و شـکوفایی بر اسـاس قانون حمایت از شـرکتها و موسسـات دانش بنیـان و تجاری سـازی نوآوری هـا و اختراعـات مصوب سال  1389 مجلس شـورای اسلامی، به منظـور کمک به تجاری سـازی نوآوری هـا و اختراعـات و کاربـردی نمودن دانـش فنـی و دستاوردهای پژوهشی را از طریـق حمایت در ارایـه خدمـات مالـی بـه شـرکتها و موسسـات دانش بنیان، با سـرمایه اولیه 3000 میلیارد تومان تاسـیس گردید صندوق نوآوری و شـکوفایی نهاد عمومی غیردولتی و هیات امنایی اسـت. و دامنه حمایت های صندوق تمامـی شـرکتها و مؤسسـاتی که از سـوی کارگـروه ارزیابی و تشـخیص صلاحیت شـرکتها و موسسـات دانش بنیـان تأییدیـه دانش بنیانـی بـرای محصول یـا محصولات و خدمات خـود را دریافت کنند در چهار سرفصل  تسهیلات‌مالی ، ضمانت‌نامه ، سرمایه‌گذاری و توانمندسازی را در برمی گیرد

خدمات مالی و اعتباری

الف تسهیلات مالی

1- نمونه‌سازی               (ویژه شرکت های دانش بینان)

2-قبل ازتولید صنعتی  (ویژه شرکت های دانش بینان)

3- تولید صنعتی             (ویژه شرکت های دانش بینان)

4- لیزینگ واستصناع  (ویژه شرکت های دانش بینان)

5- سرمایه درگردش   )داخلی ، بانکی و فوری(   (ویژه شرکت های دانش بینان)

6- تأمین فضای کاری     (ویژه شرکت های دانش بینان)

7- اشتغال پایدار             (ویژه شرکت های دانش بینان)

8- اسنادخزانه اسالمی                                (ویژه شرکت های دانش بینان)

9- خرید دین                                           (ویژه شرکت های دانش بینان)

10- خدمات شتاب‌دهی وسرمایه بذری       (ویژه شتاب دهنده ها )

11- توسعه‌فضاهای نوآوری                        (ویژه کارخانه های نوآوری )

12- تسهیلات پایه                                    (ویژه صندوق های پژوهش وفنآوری)

13- خط اعتباری                                    (ویژه صندوق های پزوهش وفنآوری)

14- تسهیلات پشتیبان ضمانت‌نامه     (ویژه صندوق های پزوهش وفنآوری)

خدمات مالی و اعتباری شرکت های دانش بنیان

ب- ضمانت نامه ها

1- ضمانت‌نامه‌پیمان (ریالی-ارزی( شرکت درمناقصه ومزایده ، حسن انجام کار ، پیش‌پرداخت ، وجه الضمان

2- ضمانتنامه گمرکی

3- حداعتباری ضمانت نامه

4- اعتباراسنادی داخلی

ج- سرمایه‌گذاری

 • مدل هم‌سرمایه‌گذاری باصندوق‌ها در طرح‌های دانش‌بنیان وفناورانه هم سرمایه‌گذاری2 جزئی و 3 جزئی
 • مدل هم‌سرمایه‌گذاری با شتابدهنده‌ها
 • مشارکت درتجاری‌سازی محصولات
 • تامین مالی جمعی
 • تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بورسی وخصوصی
 • ایجادشرکت‌های سهامی عام پروژه
 • صکوک نوآوری

د- توانمندسازی

1- آموزش

2- مشاوره

3- رتبه‌بندیرقابت‌پذیری (عارضه‌یابی)

4 – حفاظت ازمالکیت فکری

5- رویدادها وشبکه‌سازی:  تبادل فناوری ،  جذب سرمایه‌خطرپذیر  (دوشنبه‌های  استارت‌ آپی) ،  معرفی تیم‌های فناوربه شتاب‌دهنده‌ها (پیوند)

6- استانداردها و مجوزها

7- توسعه بازار

8- کمک ‌هزینه‌تحقیق ‌وتوسعه (گرنت)

خدمات کاردوک در زمینه دانش بینانی شرکت ها 

 • مشاوره و ارزیابی مقدماتی
 • مشاوره ثبت نام و سیاست گذاری
 • مشاوره دریافت گواهینامه

برای دریافت مشاوره در زمینه شرکت دانش بنیان می توانید با مشاوران مرکز مشاوره کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره