طرح توجیهیطرح توجیهی کشاورزی

طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی چیست ؟ استفاده  از انواع ابزار آلات و ادوات  در بخش کشاورزی در راستای ارتقا سطح مکانیزاسیون و ارتقا کیفیت عملیات و فرایندهای تولید بخش کشاورزی به منظور ارتقاء بهروری منابع رو به افزایش است. لذا طرحهای مرتبط با  تولید ادوات و ابزارهای کشاورزی را با توجه به شرایط اقلیمی کشور و ضرورت توجه هرچه بیشتر  به حفظ منابع آب و خاک مورد بررسی قرار می دهیم  از مجموع مساحت حدود 23 میلیون هکتار مساحت  کشور 15 درصد از آن  مستعد تولید محصولات کشاورزی است. از این میزان نیز  حدود 18 میلیون هکتار در زنجیره  تولید محصولات کشاورزی قرار دارد که برای زیر کشت رفتن و تولید محصولات به ابزار و ادوات کشاورزی نیاز دارند . باتوجه به روند سریع جمیعت و نیاز هر چه بیشتر به تولیدات غذایی این جمعیت نیاز به افزایش تولید و کاهش هزینه ها، لزوم استفاده از تکنولوژی جدید مطابق با شرایط بومی و اقلیمی، به یک ضرورت تبدیل شده است بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است که تامین کننده حدود یک چهارم اشتغال و بیش از یک سوم صادرات غیر نفتی و درنهایت یک چهارم تولید ناخالص داخلی را دربر می گیرد. لذا توجه به بهره وری منابع آب و خاک با استفاده از ادوات کشاورزیدر تولید محصولات از ضروریات کشور است.  جهت ارائه سفارش و نوشتن طرح توجیهی کلیک کنید.

طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی 

 طبقه بندی  ادوات و ابزار آلات کشاورزی | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

ادوات و ابزار آلات کشاورزی  را می توان به  وسایل باغبانی،انواع سم پاش ،انواع چمن زن ،تجهیزات فضای سبز و ادوات ، ابزار آلات و ماشین آلات کشاورزی تقسیم کرد در این طبفه بندی ادوات کشاورزی  را در مراحل مختلف کشاورزی همانند کاشت، داشت و برداشت فراورده های کشاورزی به تناسب نیاز  مورد استفاده قرار می دهند.  ابزار آلات و ادوات کشاورزی  متنوع بوده و تجهیزاتی همانند راند بیلر ،بذر کار کشت مستقیم ،خاک ورز مرکب ، بیلر مکعبی ،دیسک آفست کششی ،لند لولر ( زمین صاف کن)  ،دروگر مور ،گاو آهن یک طرفه ،گاو آهن دو طرفه ،چیزل پیلر غلطکی ،اسکراپر ، ، سیکلوتیلر ( رتیواتور عمود زن) ، کودپاش سانتریفیوژی ،سمپاش های بوم دار، ریک خورشیدی ،کودپاش دامی ،روتیواتور چند منظوره کشویی و پادلراین در بر میگیرد . ماشین آلات اصلی بخش کشاورزی نظیر تراکتور – کمباین و دروگر  بوده و ادواتی همانند  انواع کشت کارها  و تجهیزات خاک ورزی  به عنوان مکمل این ماشین آلات طراحی و ساخته و مورد  استفاده  قرار می گیرند.

برای دریافت مشاوره از متخصصان مرکز مشاوره کسب و کار  کاردوک جهت نوشتن طرح توجیهی وراه اندازی کارخانه  می توانید با شماره 02166418908 تماس بگیرید

ضرورت بکارگیری ادوات کشاورزی

با توجه به اینکه بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی کشور  وابسته به فعالیت بخش کشاورزی موتور توسعه صنایع تبدیلی و بخش بزرگی از صنایع بسته بندی و بخش های فنی و خدماتی کشور است و مسئولیت تامین و امنیت غذایی وسلامتی محصولات کشاورزی را برای جمعیت کشور و بعضاً درحوزه صادرات بر عهده دارد  لذا ساخت ، توسعه و تولید انواع  ادوات کشاورزی کمک مؤثری به ارتقا بهره وری منابع  این بخش می باشد. استفاده از روش های نوین طراحی ، مهندسی ساخت   در کنار بکارگیری  روش هاي علمی  نوین مکانیزاسیون کشاورزی  با استفاده از  ماشـین هـا و ادوات صنعتی مدرن  تاثیر وافری را درافزایش کمیت و کیفیت محصولات داشته و می تواندکاهش قیمت تمام شده را بـا افزایش ظرفیت تولید در واحد سطح و ارتقا کیفیت به همراه داشته باشد. لذا  مکانیزه شدن فرایندهای کشاورزي می تواند همزمان با  ارتقا مهارت  نیروی کار ، صرفه جویی در  هزینه های  تولیـدي درآمدی بیشتری را برای صاحبان کسب وکار و شاغلین این حوزه به همراه داشته باشد. مطالعات امکان سنجی تولید و تامین ادوات کشاورزی  به بررسی محصولات ، بـازار، فرایند های تولیـد و در نهایـت ظرفیـت هـاي اقتـصادي و حجـم سرمایه گذاري مورد نیاز بـراي اجـراي آن می پردازد.

کد آیسیک محصولات طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

ادوات کشاورزی و براساس استاندارد های مصوب باید متناسب به ویژگیهای معیارهای  مرکز تحقیقات کشاورزی  وضوابط  کاربردی تدوین شده  را  تولید شود و کد آیسیک صنعتی محصولات  تولیدی و تعدادی دیگر از محصولات مرتبط به شرح ذیل است

کد آیسیک محصولات طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

محصولات | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

کاردوک با همکاری مجموعه ماشین صنعت خالدیان  طراحی ، ساخت و تولید انبوه انواع  ادوات کشاورزی شامل کشت کار و خاکورزها را در ظرفیت های متفاوتی بشرح زیر هم امکانسنجی  می نماید و در صورت تمایل پیاده سازی و اجرای طرح  محصولاتی بشرح زیر را برعهده می گیرد .

 • بذرکار مستقیم غلات و حبوبات  11   ردیفه
 • بذرکار کشت مستقیم کششی 20/21 ردیفه ریزدانه کار و حبوبات
 •  بذر کشت مستقیم غلات و حبوبات و ریزدانه
 • کشت مستقیم حبوبات 5 ردیفه
 • بذر کار مکانیکی کشت مستقیم   نخود دیم و حبوبات   5  و  6 ردیفه
 • عمیق کار
 • بذرکار، کودکار، ریزدانه کار سه مخزنه
 • کشت مستقیم نخود
 • کلتیواتور
 • کشت مستقيم کششی

محصولات | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

 بذرکار مستقیم غلات و حبوبات  11 ردیفه

در این  سیستم کشت مستقیم عملیات متداول شخم اعم از شخم اولیه و ثانویه حذف می گردد و در نتیجه خاک ورزی همزمان  هزینه های نیروی کار و سوخت کاملاً کاهش  یافته و میزان رطوبت  وساختمان خاک  به دلیل کاهش تردد ماشین آلات آسیب کمتری می بیند و مواد  آلی خاک نیز مرور بیشتر می شود و استفاده از سموم نیز کمتر شده، فرسایش آبی و بادی کاهش پیدا می کند.  بذر کاشته شده در خاک با فاصله 5 سانتی متری از کود قرار می گیرد لذا تأثیرات منفی کود شیمیایی بر روی بذر در حال جوانه زدن وجود ندارد و همچنین کود به صورت ردیفی در داخل خاک قرار گرفته و بدلیل شرایط تماس با خاک  در زمان نیاز به تقویت خاک کمک می کند  این نوع بذرکار به این طریق عمل می کند که ابتدا شیارهایی در زمین ایجاد می نماید، بذر و کود را با فاصله به طور مسلسل به داخل این شیارها می ریزد و سپس روی بذر و کود را می پوشاند، همچنین دارای تجیهزاتی است که عمق کاشت و فاصله ردیف ها را نیز می تواند تغییر دهد و در ضمن مقدار بذر کود و ریز دانه را هم می توان در واحد سطح تنظیم نماییم.

 بذرکار مستقیم غلات و حبوبات  11 ردیفه

مزایای دستگاه | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

1 . کاشت  تمامی محصولات بصورت  مستقیم  بدون نیاز به خاک ورزی اولیه و ثانویه

2. یکنواخت بودن توزیع انواع بذر و کود

3 .قابل تنظیم بودن عمق کاشت

4 .صرفه جویی در مقدار بذر ، کود و ریزدانه در واحد سطح

5 .یکنواخت پوشاندن بذر و کود و تنظیم میزان فشار رون آن ها

6 .سرعت عمل در کاشت

7 .کوتاه کردن زمان کاشت

8 .صرفه جویی در انرژی و هزینه ها

9 .یکنواخت بودن کاشت

10. نفوذ پذیری آب بیشتر و تبخیر کمتر دلیل وجود  بقایای گیاهی در سطح خاک  که مانع از روان آب و فرسایش خاک  می شود

11.قابلیت کشت انواع بذر  همانند گندم، جو، نخود، لوبیا، عدس

علاوه  بر موارد فوق عامل دیگری تخصص و تجزیه کارنده که در بالا بردن کیفیت و کمیت محصول بسیار موثر است

موارد کاربرد | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

کاشت انواع بذر وکود شامل  گندم میهن  ، جو دوسر  ، کود فسفات ،نخود  سفید

 

بذرکار کشت مستقیم کششی 20/21 ردیفه ریزدانه کار و حبوبات 

نام گذاری این دستگاه به این دلیل است که به طور مستقیم یعنی منظم و تنظيم شده  که می تواند در زمین هایی که دارای خاک های سنگین، فشرده  و سخت بدون هیچ مانعی به کار خود ادامه دهد بصورتی که ابتدا شیاری در زمین توسط شیاربازکن ها شکافته  وباز شده بعد بذر گرفته شده از موزع و در نهایت از لوله های سقوط در داخل این شیارها با فاصله تنظیم شده قرار می گیرند در نهایت روی بذر توسط فنرهای تعبیه شده با خاک دوباره  پوشانیده می شود  و زمین شکافته شده مجدد  به صورت هموار درمی آید  . در سیستم کشت مستقیم کششی، خاکورزی های اولیه و ثانویه که با گاوآهن، چیزل،خاکورزهای حفاظتی یا ادوات کشاورزی دیگری که استفاده می گردد حذف شده  وهزینه  خاک ورزی، نیروی کاری و عملیات پرهزینه روی زمین کاملاً  کاهش  می یابد وفرسایش خاک نیز به دلیل کاهش ترددماشین آلات است در نتیجه تمامی شرایط مساعد زمین برای کشت حفظ می شود و بذر کاشته شده در خاک با فاصله ۵ سانتی متری از کود قرار می گیرد و شرایطی ایجاد می شود تا  تأثیرات شیمیایی اولیه کود بر روی بذر در حال جوانه زدن وجود ندارد و همچنین کود به صورت ردیفی در داخل خاک قرار گرفته و تماس کمتری با خاک دارد و دیرتر  جذب  خاک می شود. دستگاه دارای قابلیت تنظیم فاصله ردیف ها از همدیگر به صورت کشویی و پیچ و مهره می باشد. و  بذرکار به این طریق عمل می کند که ابتدا شیارهایی در زمین ایجاد می نماید، بذر و کود را با فاصله به طور مسلسل به داخل شیارها ریخته  و سپس روی آنها  را می پوشاند، همچنین دارای تجهیزاتی  است که عمق کاشت و فاصله ردیف ها را نیز می توان با آنها  تغییر داد  قابلیت تنظیم فیدر مقدار بذر . کود و ریز دانه را هم در واحد سطح بصورت تنظیم  شده دارد.

مزایای دستگاه | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

۱. متصل شدن به تراکتور به دو صورت اتصال سه نقطه ای و کششی

۲. قابل تنظیم بودن فاصله ردیف ها از همدیگر

٣. کاهش تردد در داخل زمین و در نهایت جلوگیری از سفت شدن بی رویه ی زمین توسط ادوات کشاورزی و تراکتور

۴. یکنواخت بودن توزیع بذر و کود

۵. قابل تنظیم بودن عمق کاشت

۶. صرفه جویی در مقدار بذر کود در واحد سطح

۷. یکنواخت پوشاندن بذر و کود و میزان فشار روی آن ها

8.سرعت عمل  در کاشت

9.کوتاه کردن زمان کاشت

10.صرفه جویی در انرژی

11. یکنواخت بودن کاشت

12. چون در سطح خاک بقایای گیاهی باقی می ماند، مانع از روان آب و فرسایش آبی و بادی می شود در نتیجه نفوذ پذیری آب بیشتر و تبخیر کمتر می شود

13. جلو گیری از فرسایش خاک

14. ممانعت از سله بندی خاک

15. قابلیت کشت انواع بذر  همانند  گندم، جو، نخود، لوبیا، عدس، ریزدانه ها

علاوه بر موارد فوق عامل دیگری تخصص و تجزیه کارنده که در بالا بردن کیفیت و کمیت محصول بسیار موثر است.

  بذرکار کشت مستقیم کششی 20/21 ردیفه ریزدانه کار و حبوبات 

 بذر کشت مستقیم  غلات و حبوبات و ریزدانه  

  دستگاههایی که فاقد پیش برنده هستند در زمین هایی که بقایای گیاهی کمتری دارد عملکردی بهتری را از خود نشان می دهد. در سیستم کشت مستقیم عملیات متداول شخم اعم از اولیه و ثانویه حذف می گردد و در نتیجه خاک ورزی، نیروی کاری، سوخت کاهش  می یابد. ورطوبت وساحتار خاک به دلیل کاهش تردد ماشین آلات آسیب کمتری می بیند و ماده آلی خاک به مرور بیشتر می شود و استفاده از سموم نیز کمتر شده، فرسایش آبی و بادی کاهش پیدا می کند. بذر کاشته شده در خاک با فاصله 5 سانتی متری از کود قرار می گیرد تأثیرات شیمیایی اولیه کود بر روی بذر در حال جوانه زدن وجود ندارد و همچنین کود به صورت ردیفی در داخل خاک قرار گرفته و تماس کمتری با خاک دارد و دیرتر تثبیت خاک می شود.  این نوع بذرکار به این طریق عمل می کند که ابتدا شیارهایی در زمین ایجاد می نماید، بذر و کود را با فاصله به طور مسلسل به داخل این شیارها می ریزد و سپس روی بذر و کود را می پوشاند، همچنین دارای وسایلی است که عمق کاشت و فاصله ردیف ها را نیز می توان با آن  تغییر داد و در ضمن مقدار بذر کود و ریز دانه را هم می توان در واحد سطح تنظیم نمود .

 بذر کشت مستقیم  غلات و حبوبات و ریزدانه  

محاسن دستگاه | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

1 .یکنواخت بودن توزیع بذر . کود و ریز دانه

2 .قابل تنظیم بودن عمق کاشت

3 .صرفه جویی در مقدار بذر . کود و ریزدانه در واحد سطح

4 .یکنواخت پوشاندن بذر و کود و میزان فشار رون آن ها

5 .سرعت عمل در کاشت

6 .کوتاه کردن زمان کاشت

7 .صرفه جویی در انرژی

8 .یکنواخت بودن کاشت

9 .چون در سطح خاک بقایای گیاهی باقی می ماند، مانع از روان آب و فرسایش آبی و بادی می شود در نتیجه نفوذ پذیری آب بیشتر و تبخیر کمتر می شود.

10 .قابلیت  کشت انواع بذر همانند گندم، جو، نخود، لوبیا، عدس، یونجه،  شبدر، آفتابگردان .ریزدانه ها (کلزا و یونجه )

علاوه  بر موارد فوق عامل دیگری تخصص و تجزیه کارنده که در بالا بردن کیفیت و کمیت محصول بسیار موثر است.

موارد کاربرد:

برای کشت  انواع بذر وکود  شامل  کلزا   ، گندم سرداری ، کود فسفات، ذرت ، بلغور ، لوبیا قرمز، عدس درشت دانه، نخود سفید، نخود قرمز

 

بذر کار مکانیکی کشت مستقیم  نخود دیم و حبوبات   5  و  6 ردیفه

در سیستم کشت مستقیم نخود دیم و حبوبات عملیات متداول شخم اعم از اولیه و ثانویه حذف می گردد و در نتیجه خاک ورزی، نیروی کاری، سوخت کامال کاهش می یابد. حفظ رطوبت بیشتر و ساختمان خاک به دلیل کاهش تردد ماشین آلات آسیب کمتری می بیند و ماده آلی خاک به مرور افزایش می یابد  استفاده از سموم نیز کمتر شده، فرسایش آبی و بادی کاهش پیدا می کند بذر کاشته شده در خاک با فاصله 5 سانتی متری از کود قرار می گیرد تأثیرات شیمیایی اولیه کود بر روی بذر در حال جوانه زدن وجود ندارد و همچنین کود به صورت ردیفی در داخل خاک قرار گرفته و تماس کمتری با خاک دارد و دیرتر تثبیت خاک می شود.طرز کار این نوع بذرکار به این طریق است  که ابتدا شیارهایی در زمین ایجاد می نماید، بذر و کود را با فاصله به طور مسلسل به داخل این شیارها می ریزد و سپس روی بذر و کود را می پوشاند، همچنین دارای وسایلی است که عمق کاشت و فاصله ردیف ها را نیز می تواند تغییر داد ه و مقدارمصرف  بذر  و کود و ریز دانه را هم می توان باآن  در واحد سطح تنظیم نمود

محاسن دستگاه | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

1 .یکنواخت بودن توزیع بذر . کود و ریز دانه

2 .قابل تنظیم بودن عمق کاشت

3 .صرفه جویی در مقدار بذر . کود و ریزدانه در واحد سطح

4 .یکنواخت پوشاندن بذر و کود و میزان فشار رون آن ها

5 .سرعت عمل در کاشت

6 .کوتاه کردن زمان کاشت

7 .صرفه جویی در انرژی

8 .یکنواخت بودن کاشت

9 .چون در سطح خاک بقایای گیاهی باقی می ماند، مانع از روان آب و فرسایش آبی وبادی می شود در نتیجه نفوذ پذیری آب بیشتر و تبخیر کمتر می شود.

10 .قابلیت کشت انواع بذر  همانند  عدس، آفتابگردان .ذرت ،انواع نخود، لوبیا قرمز، عدس درشت دانه، کود فسفات،

علاوه بر موارد فوق عامل دیگری تخصص و تجزیه کارنده که در بالا بردن کیفیت و کمیت محصول بسیار موثر است.

بذر کار مکانیکی کشت مستقیم  نخود دیم و حبوبات   5  و  6 ردیفه

عمیق کار

از عمیق کار برای کاشت غلات و حبوبات در اراضی دیم استفاده می شود

 ویژگی دستگاه | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

 قابلیت کاشت بذر و کود بصورت مجزا را داشته و  دارای دو نوع موزع استوانه ای شیاردار و دندانه دار، شیار باز کن های بیلچه ای است  که می تواند فشار روی شیار باز کن ها را می توان به صورت تکی و جمعی انجام دهد، در سیستم تنظیم عمق کاشت ریزش بذر و کود توسط چرخ های پرسی  در هکتار قابل تنظیم است و گیربکس دستگاه از نوع دور متغیر پیوسته است و سینی اندازه گیری بذر و کود تنظیم  کننده مقدار ریزش در هکتار را دارد لوله های سقوط بذر و کود از نوع خرطومی بوده و دارای شاسی و بدنه با استحکام بالا ی مجهز به سیستم اتصال دو نقطه ای است.

 ویژگی دستگاه | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

 بذرکار، کودکار، ریزدانه کار سه مخزنه

این دستگاه  قابلیت کاشت بذر و کود به صورت مجزا را دارد  و دارای دو نوع موزع استوانه ای شیاردار و استوانه ای مورب دندانه دار  است  شیار باز کن های نوع بیلچه ای با خنجری می تواند فشار روی شیار باز کن ها را به صورت تکی و جمعی انجام دهد، دستگاه دارای سیستم تنظیم عمق، سیستم تنظیمات ریزش کود و بذر در هکتار ، گیربکس ازنوع پیوسته متغیر است ودر آن از سینی اندازه گیری بذر و کود جهت تنظیم یا کالیبراسیون دستگاه استفاده می شود لوله های سقوط دستگاه از نوع خرطومی شفاف است و شاسی بدنه با استحکام بالا   و سیستم اتصال سه نقطه  است. از دو عدد جک مکانیکی برای تنظیم عمق ردیف های جلو و عقب دستگاه، استفاده می شود  سکوی نظارت جهت  کنترل بارگیری و تخلیه  است و  فنرهای پوشاننده به تعداد شیار باز کن ها ملحوظ شده است از مارگر  دستگاه نیز جهت خط زدن زمین و کنترل فاصله بین ردیف ها در مزارع بزرگ استفاده می شود و دستگاه برای کاشت دارای مخزن ریزدانه به صورت مجزا( نوع سه مخزنه)  ، فنرهای ارتجاعی و قابل تنظیم جهت کنترل هریک از کارنده ها می باشد .

   بذرکار، کودکار، ریزدانه کار سه مخزنه

موارد کاربرد | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

ازاین دستگاه برای کاشت غلات و حبوبات اعم از انواع سبزیجات، یونجه، خاکشیر، کلزا، گندم، جو، نخود، ذرت، عدس، گلرنگ، کاملینا، برنج اینا، لوبیا ، آفتابگردان  در دو نوع دو مخزنه و سه مخزنه استفاده می شود .

دستگاه کشت مستقیم نخود 270 

این دستگاه با قابلیت کاشت بذر و کود به صورت مجزا، دارای دو نوع موزع استوانه ای شیاردار و استوانه ای شیار دارمورب و شیار باز کن های نوع بیلچه ای  است و می تواند فشار روی شیاربازکن ها را  به صورت تکی و جمعی اعمال نماید.دستگاه دارای سیستم تنظیم عمق، و تنظیمات ریزش کود و بذر در هکتار  است  بخش تنظیم یا کالیبراسیون دستگاه، دارای لوله های سقوط از نوع خرطومی شفاف است و شاسی و  بدنه با استحکام بالا با قابلیت  اتصال سه نقطه ای  ساخته می شود و  درآن تیغه های  از نوع چیزلی یا خاکورزی در صورت استفاده کردن از دستگاه برای فارودادن و مقابله با رویش علفهای هرز وجود دارد.

دستگاه کشت مستقیم نخود 270 

 موارد کاربرد | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

از این دستگاه برای کاشت حبوبات (نخود، عدس، ذرت، لوبیا و غیره) به صورت کشت مستقیم استفاده می شود . 

 

دستگاه کشت مستقیم نخود 192

این دستگاه با قابلیت کاشت بذر و کود به صورت مجزا  دارای دو نوع موزع استوانه ای شیاردار و استوانه ای شیار دار مورب، شیار باز کن های نوع بیلچه ای  است و می تواند با  فشار روی شیار باز کن ها  به صورت تکی و جمعی  اعمال نماید دستگاه  دارای سیستم تنظیم عمق، سیستم تنظیمات ریزش کود و بذر در هکتار  و گیربکس از نوع پیوسته متغیر است، دستگاه دارای سینی اندازه گیری بذر و کود جهت تنظیم یا کالیبراسیون بوده و لوله های سقوط آن از نوع خرطومی شفاف است   شاسی، بدنه دارای استحکام بالا و سیستم اتصال سه نقطه ای است  و در آن تیغه هایی از نوع چیزلی یا خاکورزی در صورت استفاده کردن از دستگاه برای فارودادن  و مقابله با رویش علفهای هرز وجود دارد .

دستگاه کشت مستقیم نخود 192

موارد کاربرد | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

از دستگاه  برای کاشت حبوبات (نخود، عدس، ذرت، لوبیا) به صورت کشت مستقیم استفاده می شود .

کلتیواتور

این دستگاه دارای شاسی محکمی است  که قطعات دستگاه بر روی آن سوار شده اند، پایه های محکم و مقاوم برای کار در خاک های رسی ، لومی و آهکی سخت دارد  سیستم اتصال سه نقطه و قابلیت وصل شدن به تراکتور به صورت آسان و  چرخ های فلزی برای کنترل عمق دستگاه در هنگام کار  سوک های فولادی قابل تعویض از مزایا دستگاه می باشد

کلتیواتور

موارد کاربرد

از این دستگاه  برای نرم کردن ، بهم زدن و صاف کردن زمین های شخم خرده و زمین هایی که دارای خاشاک و کلش هستند استفاده می شود.

 کشت مستقيم کششی | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

این دستگاه قابلیت کاشت بذر و کود به صورت مجزا را دارد و از دو نوع موزع استوانه ای شیاردار و استوانه ای شیار دار مورب استفاده می کند شیار باز کن های نوع بیلچه ای یا خنجری ، فشار روی شیاربازکن ها را می تواند به صورت تکی و جمعی  اعمال نماید دستگاه دارای سیستم تنظیم عمق و سیستم  توزین میزان ریزش کود و بذر در هکتار  و  گیربکس از نوع پیوسته متغیر است، سینی اندازه گیری بذر و کود  دستگاه جهت تنظیم یا کالیبراسیون  استفاده و دارای لوله های سقوط از نوع خرطومی شفاف است شاسی و بدنه دستگاه  با استحکام بالا دارای اتصال تک نقطه ای است  نیرو گیربکس این دستگاه توسط زنجیر و چرخدنده هایی از چرخ فلزی که در عقب  دستگاه میباشد  تامین  می شود، و  سیستم هیدرولیکی تمامی تیغه ها را به صورت جمعی باز (حالت کار) و بسته (حالت حمل و نقل) کنترل می کند، دستگاه اتصال سه نقطه برای مواقع ضروری و حمل جاده ای دارد و سکوی نظارت جهت کنترل و بارگیری را دارد.

 کشت مستقيم کششی | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

موارد کاربرد

از دستگاه برای کاشت غلات و حبوبات در مزارع دیم و آبی به صورت کشت مستقیم کششی عرض کار استفاده می شود

بررسی  آمار مجوزهای صنعتی | طرح تولید و تامین انواع ادوات کشاورزی

در کشور  جهت پاسخ به نیازهای بخش مکانیزاسیون کشاورزی وباتوجه به تنوع محصولات  تا سال 1401 تعداد  650   پروانه بهره برداری  برای تولید  انواع ادوات کشاورزی صادره شده است واشتغالی به میزان  7685 نفر را فراهم کرده اند

خدمات قابل ارایه کاردوک به طرح‌ها و واحدهای تولید کننده

کاردوک با همکاری مجموعه متخصصین ماشین صنعت خالدیان بعنوان یکی ازبرندهای معتبر  و خوشنام ترین  مجموعه های صنعتی کشور جهت امکانسنجی و راه اندازی بنگاههای صنعتی انواع  ماشین آلات و ادوات کشاورزی اعلام آمادگی می نماید لذا  هم برای مشاوره ،راه انداز کارخانه و خرید ادوات کشاورزی و هم  برای تهیه طرح توجیهی در زمینه های مختلف می توانید با کارشناسان ما  تماس بگیرید.

از جمله خدمات مرکز مشاوره کسب و کار کاردوک می توان به موارد زیر اشاره داشت :

 • ارائه خدمات در انتخاب ماشین آلات، تاسیسات عمومی و طراحی سایت پلان
 • تامین نیروی انسانی نصب و راه اندازی ماشین آلات و تاسیسات عمومی طرح تولید
 • مشاوره اصلاح تکنواوژی، نوسازی و بازسازی واحدهای قدیمی
 • مشاوره صادرات محصول با کیفیت به  کشورهای دیگر
 • تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی طرح با استفاده از نرم افزار کامفار توسط متخصصین کارآمد مهندسی
 • ثبت نام در سامانه بهین یاب و سامانه مختلف

برای دریافت مشاوره از متخصصان مرکز مشاوره کسب و کار و کاریابی کاردوک جهت نوشتن طرح توجیهی می توانید با شماره 02166418908 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره