پروانه بهره برداری معدن | مراحل صدور پروانه بهره برداری معدن

به زودی نحوه دریافت و صدور پروانه بهره برداری معدن در این سایت گذاشته می شود. نمونه این پروانه را می توانید در زیر ببینید.

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نمی شود

دریافت مشاوره