برچسب مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک | مدیریت استراتژیک را به زبان ساده بیاموزیم

مدیریت استراتژیک یا مدیریت راهبردی عمدتا توسط مالکان و یا مسئولان اصلی سازمان تعیین می‌شود. تجزیه و تحلیل مسائل مهم، برنامه ریزی، مشخص کردن دور برد سازمان و اتخاذ تصمیم به نحوی که منابع سازمان حفظ شود از جمله مفاهیمی است که در مدیریت…
دریافت مشاوره