برچسب طرح توجیهی خدماتی

طرح توجیهی خدماتی

طرح توجیهی خدماتی (Feasibility Study for Services) | طرح توجیهی خدماتی

طرح توجیهی خدماتی (Feasibility Study for Services) یکی از انواع طرح توجیهی و خدمات پیشران رشد و تحول اقتصادی در هر کشوری است. سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ایران در طول سال‌های گذشته روندی پاندولی داشته است، اما معاونت بررسی‌های…
دریافت مشاوره