برچسب تکنولوژی تولید

تکنولوژی تولید

تکنولوژی تولید سنگ آهن

كانی‌های طبيعی آهن، شامل طيف گستردهای از تركيبات مختلف هستندt فرايند احياء مستقيم سنگ آهن كه از قديمیترين روش‌های توليد آهن بشمار میرود از سنگ با عيار بالاتر و درجه خلوص بيشتر استفاده می‌نماید. در فرآيندهای ذوب كوره بلند می‌توانند از
دریافت مشاوره