برچسب کار

کار

قرارداد کار

قرارداد کار یک توافق نامه قابل اجرا از نظر قانونی بین دو یا چند طرف است. ممکن است به صورت شفاهی یا کتبی باشد. یک قرارداد اساساً مجموعه‌های از وعده‌هاست. به طور معمول، هر طرف وعده می‌دهد در ازای منافع، کاری را برای طرف مقابل انجام دهد. اگر…

ایجاد تعادل بین کار و زندگی شخصی

ایجاد تعادل بین کار و زندگی شخصی یکی از الزامات افزایش بهره‌وری افراد در محیط‌های شغلی است. متأسفانه در اکثر مواقع این تعادل برقرار نمی‌شود و افراد نمی‌توانند یک نقطه تعادل در زندگی خود ایجاد کنند. این موضوع به تنهایی عامل اصلی افزایش
دریافت مشاوره