برچسب پرسونا

پرسونا

طراحی پرسونا | چگونه پرسونا بنویسیم؟

طراحی پرسونا یکی از روش های نوین برای ورود به بازار پر رقابت امروزی است. بنابراین اگر خدمات یا محصولی را ارائه می دهید، به احتمال زیاد بارها پرسونا را طراحی و بر اساس آن رفتار کرده‌اید. در واقع این اطلاح به تازگی در دنیای تکنولوژی تعریف شده…