برچسب طرح تولید ایزوگام

طرح تولید ایزوگام

طرح تولید ایزوگام | طرح تولید عایق های رطوبتی از پشم شیشه (ایزوگام)

تهیه طرح تولید ایزوگام و سرمایه گذاری در این بخش آیا توجیه اقتصادی دارد؟ عایق‌کاری یکی از ابزارهای مهم موثر در نفوذ ناپذیرکردن رطوبتی سازه‌های عمرانی است. ایزوگام نه تنها منجر به کاهش مصرف انرژی می‌شود؛ بلکه مشکل ایجاد ایزولاسیون سازه نسبت…