برچسب طرح تولید آنژیوکت

طرح تولید آنژیوکت

طرح تولید آنژیوکت | طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی آنژیوکت

آخرین ارزیابی‌های آماری حاکی از آن است که ارزش بازار تجهیزات پزشکی در سال 2019 به  456.9میلیارد دلار رسیده است و از سال 2015 از با نرخ رشد سالانه 4.4 درصدافزایش یافته است. در حال خاضر بدلیل رشد در تولید ونتیلاتورها و تجهیزات مورد نیاز برای…
دریافت مشاوره