برچسب سامانه سیفام

سامانه سیفام

سامانه سیفام | سامانه یکپارچه فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی

سامانه سیفام درگاه ارائه خدمات به کلیه فعالان و بنگاه‌های اقتصادی برای مناطق آزاد تجاری و صنعتی است. از این رو جهت حفظ منافع کشور در زمینه اقتصاد به خصوص در مناطق آزاد برای رسیدن به موفقیت‌های بیشتر، سامانه‌ای به نام سیفام طراحی شده است. در…