دسته منابع انسانی

منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به‌طوری‌که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد. در این صحفه شما می توانید تمامی مقالات مرتبطا با منابع انسانی را مطالعه کنید.

دریافت مشاوره